Taakverdeling bestuur

In de bestuursvergadering van 9 juni jl (de eerste BV na de ALV van 19 mei) heeft het nieuwe bestuur een besluit heeft genomen over de rolverdeling van het dagelijks bestuur.

Alwin van Meeteren, voorzitter (voorzitter@irse.nl)
Fred Dissel, Vice voorzitter
Ben van Schijndel, secretaris (secretaris@irse.nl)
Tom Spronk, penningmeester (penningmeester@irse.nl)

Deze rolverdeling is gepresenteerd en gecommuniceerd op de lezing/presentatie van 29 september jl (en aldaar door de aanwezige leden met applaus ontvangen/geaccepteerd)

Constant Warning Time Nederland-Denemarken

Op 29 september 2016 presenteerden Wim Coenraad (Movares) en Maarten Bartholomeus (ProRail) de Deense en de Nederlandse aanpak van overwegaankondiging op basis van de ERTMS Level 2 Baseline 3 functies.


Hun presentaties zijn hier te downloaden:

Verslagen Uitrol ERTMS in Denemarken online

Op 19 mei 2016 brachten Paul Visser en Eelco Schrik on op de hoogte van de vorderingen en achtergronden van het Deense ERTMS uitrol project.

Hun presentaties zijn hier te downloaden

Nieuw Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2016 namen we afscheid van vier aftredende en niet-herkiesbare bestuursleden:
Peter Musters
Maarten van der Werff
Henk Scholten
Wim Coenraad

De drie eveneens aftredende maar herkiesbare bestuursleden werden bij acclamatie herkozen.
Tom Spronk
Paul Hendriks
Fred Kossen


Uit de negen kandidaten voor de vier vacatures kozen de leden:
Wendi Brandt-Mennen
Wilbert Eijsink
Ben van Schijndel
Paul van de Ven

ERTMS Rollout in Denemarken

Noteer de gegevens voor onze volgende bijeenkomst alvast in uw agenda:

19 mei 2016 bij Arcadis in Amersfoort.

In deze lezing over het Fjernbane Signalling Programme in Denemarken worden de twee delen waarin het project is opgedeeld belicht, maar ook de systeemkeuze insteek en de uitvoeringsactiviteiten.

Spreker:
Paul Visser, Alstom, Fjernbane Infrastructuur East
Eelco Schrik, Strukton ,Fjernbane Infrastructuur Wst

Het programma ziet er als volgt uit: 
14.30 - 14.45 Ontvangst
14.45 - 15.30 Lezing Paul Visser; ERTMS System - Oost Denemarken
15.30 - 16.15 Lezing Eelco Schrik; Uitvoering - West Denemarken
16.15 - 16.30 mogelijkheid tot vragen
16.35 - 18.00 ALV
18.00 - 19.00 Borrel

De uitnodiging en de aanmelding volgt en verloopt als gewoonlijk weer via Evenbrite