Oratie Professor Rob Goverde


Op 9 november 2018 sprak ons lid Professor R(ob).M.P. Goverde aan de TU Delft zijn oratie met de titel "Waar gaan we heen met de trein" uit. Je kunt de oratie terugzien via de TU Delft collegerama site. (tip spoel door naar 9:30, het moment waarop de cortege binnenkomt).

Rob is sinds oktober 2018 aangesteld als hoogleraar Railway Traffic Operations and Management aan de faculteit Civil Engineering and Geosciences.

Van harte gefeliciteerd Rob, met dit mooie en begrijpelijke overzicht van de samenhang der dingen.

In Memoriam Tom Regtuijt

Wij ontvingen het trieste bericht dat ir T(om) Regtuijt, oud Hoofd-Directeur van de Nederlandse Spoorwegen en voor vele van onze leden een goede bekende is overleden.

We condoleren de familie met het verlies en gedenken Tom als een Chef van het soort waar je blij mee bent en er trots op was dat je hem na verloop van tijd mocht tutoyeren.

Namens bestuur en leden van IRSE Nederland, Wim Coenraad