datalab

Op 2 november vindt een event speciaal voor jonge leden plaats: een presentatie door Paul van der Voort (Programmamanager afdeling Innovatie van ProRail) over het ProRail Datalab.

Waar gaat de presentatie over?
In februari is het ProRail DataLab geopend. Het doel van dit lab is om met big data technologie nieuwe oplossingen te verkennen en ontwikkelen op het gebied van storingen, sensoring en tracking & tracing.
ProRail heeft bakken met data. Met alle data gebeurt iets, maar gecombineerd kun je er nóg meer mee. ProRail zet big data in met als belangrijkste doel storingen te voorspellen.
Paul van der Voort (Programmamanager DataLab): “De computer zoekt voor ons de verbanden. Dat zijn verbanden die te complex of onverwacht zijn om zelf te verzinnen. Ons startpunt is altijd om met experts om tafel te gaan, zodat we problemen begrijpen om vervolgens data te verzamelen en klaar te maken voor gebruik. Daarna analyseren we de data, maken een model en kijken hoe goed het model situaties voorspelt. Dan gaan we weer terug naar de expert en herhalen we dit proces net zo vaak tot het voorspellend vermogen goed genoeg is om iets mee te doen in de praktijk.”
Dit doet ProRail niet alleen, er wordt ook veel samengewerkt met universiteiten, kennisinstellingen zoals TNO, vervoerders, ingenieursbureaus en aannemers.

Waar?
ProRail Inktpot, Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht.

Wanneer?
Donderdag 2 november van 14:30 tot 16:00.

Hoe aanmelden?
Stuur een een email naar fred.kossen@rail.bombardier.com.

We hopen jullie op 2 november te zien bij ProRail!