TOPP

Oktober 2017
ToPP (Treinbeveiliging op Peil met Procesveiligheid). Delen en leren van fouten gemaakt tijdens het ontwerpen van beveiligingsinstallaties.

Waar staat ToPP voor?
ToPP is een sectorbreed procesveiligheidscultuurprogramma. ToPP streeft ernaar om de veiligheidscultuur en het -gedrag binnen de gehele treinbeveiligingsbranche naar een hoger niveau te tillen (niveau 4 op de veiligheidscultuurladder) en een substantiële verandering te realiseren bij zowel ProRail, de ingenieursbureaus als de aannemerij.
Het programma richt zich op procesveiligheid, dat wil zeggen op procesveiligheid en betrouwbaarheid van het operationele proces (en dus niet op Arboveiligheid). Het gaat om zaken als veiligheidscultuuraspecten , zorgvuldigheid van werkprocessen, focus op maximale betrouwbaarheid, het oppakken van (zwakke) signalen, versterken van het leervermogen en werken aan continue verbetering.
De vier speerpunten van ToPP zijn: effectievere interactie en dialoog, versterken leervermogen, huis op orde, versterken van niveau 4/5 kennis, attitude en gedrag.

Schermafdruk 2017-03-22 13.01.33