ALV

ALV

ALV incl bezoek Rail centre Amersfoort + presentatie China Convention door Tom Jansen.
Datum: 18 mei 2017
Locatie: Railcenter Amersfoort

Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering van de IRSE in het fonkel nieuwe Railcenter in Amersfoort. Voorafgaand aan de ALV zal Tom Jansen zijn ervaringen m.b.t. het bezoek aan de Convention 2016 in China met ons delen. Tom heeft van de IRSE-NL een beurs ontvangen om deze conventie te bezoeken. Na deze ALV zal Henri van Houten (ERTMS ProRail) een toelichting geven over de “ERTMS verdieping” en bestaat er de mogelijkheid om dit ook met eigen ogen te bewonderen. We sluiten natuurlijk af met een netwerk borrel.


Het Programma ziet er als volgt uit:
15:30 - 15:50 ontvangst
15:50 - 16:10 Lezing Conventiebezoek China, Tom Jansen
16:10 - 17:15 ALV IRSE 2017
17:15 - 17:30 Lezing ERTMS Railcenter, Henri van Houten 
17:30 - 19:00 Rondleiding Railcenter en borrel


Agenda ALV:

Schermafdruk 2017-04-27 16.24.31


Bij agendapunt 8 worden overeenkomstig het rooster van aftreden twee bestuursleden, de heer Van Meeteren en de heer Van Hengstum voorgedragen voor herbenoeming in het bestuur. Een (1) lid, de heer Dissel, is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt de heer Mann voor als nieuw bestuurslid.

We hopen dat je komt!