Railcenter- Digital Rail

IMG_1465
Op 28 maart was er een Technical Visit van de IRSE Nederland in het Railcenter. Thema was Digital Rail. De presentatoren Martin Beindorff, Robin Sluimer, Paul Kootwijk, Iwan van der Veer, Michiel van Brummelen, Henk-Jan Schonewille en Johan Hoogenbrug hebben op praktisch inzichtelijk gemaakt op welke wijze wij digitale technieken gebruiken om ons railnetwerk continu verbeteren. Voorbeelden zijn Augmented Reality (voorbeelden visualisaties wisselstellers en bovenleiding),  ERTMS, Internet of Things (plaatsen van sensoren)en ontwikkelingen op het gebied van data (OTL en Geïntegreerd Inwinnen). In december 2018 hebben we eenzelfde Technical Visit georganiseerd voor de ITC. Aanwezigen waren onder de indruk van de ontwikkelingen op het gebied van de datahuishouding van de toekomst.

De foto's van het bezoek aan Railcenter

Download hier de
presentatie OTL van Martin Beindorf en Robin Sluimer

Download hier de
presentatie ProRail Datalab van Paul Kootwijk

De video over de proef met
Data Driven Infra Onttrekking vind je hier

Waar gaan we heen met de trein?

collage 190228
Op 1 maart 2019 herhaalde “spoorprofesssor” Rob Goverde, met wie we samen Aspect2019 organiseren, zijn oratie gehouden op de TU Delft, voor de IRSE Nederland. Dit keer konden de aanwezigen wel vragen stellen! Als bedankje kreeg Rob zowel de nieuwe sjaal als de das omgedaan door Wendi. Download hier de sheets van de oratie van Rob Goverde.

Het jubileumjaar ten einde…..

Als derde en (voorlopig) laatste jubelfestiviteit van ons IRSE Nederland jubileumjaar stond op 27 oktober het bezoek aan en de lezing bij RailPro, met aansluitend een BBQ , op de agenda.
In een schitterend opgeknapte authentieke omgeving met prachtig weer werden we op het terras gastvrij door een barista ontvangen.

In de presentaties nam RailPro’s Wouter Lampe ons mee in de
generieke logistieke opgaven rondom het spoor en daarna wat meer specifieker in die van de seinwezen componenten.
In een mooi verhelderend betoog met presentaties over
materiaalbeschikbaarheid hoorden de aanwezigen van Jan Pieter Bakker over de zoektocht naar (kosten)balans van het op voorraad houden van reservedelen vs. het schadeprofiel bij onbeschikbaarheid.
Door de jaren heen hebben we een aardige hoeveelheid aan specials opgebouwd die allen hun eigen ‘spare part’ uitdagingen kent. Een heel complexe klus …

Ook in de toekomst wil RaiPro zijn steentje blijven bijdragen. Vooral op het vlak van monitoring denkt RailPro in de toekomst nog vele uitdagingen te kunnen gaan vervullen.

Peter Boom van voestalpine SIGNALING Siershahn, een nieuwe loot aan de VA tak, nam ons mee in zijn visie op hoe op basis van monitoring en het gebruik van big data het
onderhoud intelligent gemaakt en de beschikbaarheid van de assets verhoogd kan worden.

Na een korte pauze werd het tijd om het echte werk, buiten op ‘de werf’ van RailPro te gaan aanschouwen.
Sensationeel vuurwerk was zien bij het stomplassen en het profileren van spoorstaven, maar ook een wandeling over de werf en het bezoek aan de demo-opstelling van de monitoring sensoren was onderdeel van heerlijke zomer namiddag.

Daarna rondden we de viering van de echte 10e verjaardag van onze sectie, op de zaterdag voorafgaand aan het bezoek, af met een gezellige BBQ. Weerzien, uitwisseling van vakantie ervaringen, uitdagingen voor het komend jaar en niet te vergeten het bedanken van de sprekers en gastheren. Alles in de al vermelde heerlijke ambiance op een terras gelegen aan het Crailose spooremplacement.

Aan al het goede komt een einde… Alhoewel Wendi Mennen, onze voorzitter van de deze dag, ons wist te vertellen dat er mogelijk heel misschien toch nog een laatste (Nieuwjaars)borrel kan worden verwacht… Dit met een veel betekende blik en knipoog naar de penningmeester.

De foto's staan als gebruikelijk in een
album op onze flickr site.

Vol verwachting klopt ons hart….. op naar koning winter…

RET en IRSE; Samen aardig onderweg

Wat hebben Max Verstappen, de Erasmusbrug en Trots met elkaar gemeen?


 
 
Aan de voet van de Erasmusbrug, nog steeds het IRSE Nederland logo, verzamelden 40 gelukkige (snelle) inschrijvers zich op Metrostation Wilhelminahaven.
In dit mooie nieuwe metrostation bevindt zich tevens het opleidingscentrum van de RET alwaar wij deze middag te gast waren.
 
Na een warm welkom en inleiding door de RET-medewerkers die hier werkzaam zijn kregen we een ‘deep-dive’ in de materie.
Het enthousiasme en de terechte trots spatte ervan af bij de inleiders over hun producten en organisatie.
In verschillende groepen zijn we wijzer geworden over opleiding en instructie voor (metro)bestuurders, maar ook CVL-bedienaar
 
Een hoogtepunt van de middag was ‘een ritje in’ de simulator.
In navolging van het ultieme (RET) voorbeeld van Max Verstappen, die ook en vooral traint in een simulator, mocht wij ook achter de tafel.
Simulatie en opleiding ten einde van het voorkomen van fouten in de praktijk geldt voor Max, maar ook voor de RET-bestuurders.
Dat de samenloop van verschillende (metro)systemen, in casu PZB en LZB bij RandstadRail uitdagingen op dit vlak geeft, kwam uitermate tot uiting.
 


Het allerlaatste en fysieke hoogtepunt was ongetwijfeld het samenzijn op het terras van het RET hoofdkantoor, waarbij we ‘ons logo’ bijna konden aanraken.
Het was een zeer leerzame bijeenkomst, waarvoor wij alle RET-medewerkers nogmaals dankzeggen, alsmede aan het organiserende comité (JPH).
Namens het bestuur wensen we jullie allen een prettige vakantie toe.

ALV en lustrumdiner 2018


Paul van der Voort (ProRail)geeft zijn datalab lezing

17 mei 2018: Paul van der Voort, Programmamanager DataLab nam ons mee in de wereld van Big Data binnen ProRail. Hoe kunnen we met big data technieken storingen in de spoorinfrastructuur voorkomen of sneller oplossen? Het ProRail DataLab laat zien hoe sensoring en data analytics hiervoor kunnen worden ingezet, inclusief een eerste toepassing voor treindetectie storingen.

Is Big Data ons aller toekomst (?)


Voorafgaand aan onze ALV ontvingen wij van Paul van der Voort van het ProRail Datalab een inspirerende presentatie over onze toekomstige werkomgeving en de rol van big data hierbinnen. Paul hielp ons om in deze ‘cloud’ wat helderheid te verschaffen en ging de actieve dialoog met de zaal aan.
De rol van big data is in steeds meer publieke omgevingen van belang voor goede besluitvorming in toekomstige processen. Zo begon de presentatie met een vergelijking van de stand van zaken in trein wereld vs de gezondheidszorg (
misschien toch nog een linkje van het verleden van onze ProRail CEO?). Maar de vraag is vooral wat kunnen we ermee; ProRail als beheerder en haar verdere keten partners als geheel. Welke rol vervullen we binnen deze keten en welke kansen biedt het datalab voor de werkzaamheden van en voor ProRail.

Wat dieper ingaand op de rol en invloed van data op onze reguliere processen kom je snel op het analyseren van de grote hoeveelheden data uit (data analytics), maar ook op het op de juiste manier van verzamelen van data.
Gezien de doelgroep/publiek (van seinwezen ingenieurs) van deze lezing wekt het geen verbazing dat de discussie al snel deze kant op bewoog.
Een mooie discussie over het voorkomen van seinstoringen en daarmee het reduceren van treinhinder was het gevolg. Een aantal goede initiatieven vanuit de zaal en mooie voorstellen werden ter plaatse uitgewisseld. Leve de dialoog!

Wat kwam er zoal aan de orde dan zal de lezer zich afvragen?
De moderne aanpak en omgang binnen dit soort van programma’s middels ‘scrum teams’ met TB specialisten, rollen van data scientists, (mini) TOBS, dashboards, sensoring. Maar ook meer dagelijkse terminologie als het invullen op Lim of het uniform vastleggen van storingen waren onderwerpen van aandacht

Afsluitend presenteerde Paul de inzichten van ProRail op de verschillende wijze van monitoring vanuit de infra, vanuit de trein, de onderlinge samenhang daartussen. Zelfs de monitoring rol vanuit de reiziger bleef niet onbesproken. Al met al een mooie en relevantie presentatie over de toekomst van ons vakgebied. Hartelijk dank aan Paul van der Voort van ProRail hiervoor.

Algemene LedenvergaderingVoorzitter Alwin van Meeteren opent de ALV 2018
Voorzitter Alwin van Meeteren opent de ALV 2018 en praat ons bij over de stand van zaken met betrekking tot de voornemens die het bestuur vorig jaar aankondigde.

Via deze link kunt u kunt zijn
presentatie over IRSE-NL in het afgelopen jaar nog eens nalezen, net als de privacy verklaringen van de IRSE UK en IRSE NL.

Afscheid van Tom Spronk als penningmeester
Aftredend penningmeester Tom Spronk heeft het maximale aantal termijnen bereikt en wordt hartelijk bedankt voor al zijn inspanningen.

LustrumdinerToespraak Henk Scholten

Tijdens het lustrum-diner aansluitend aan de ALV spreekt 'nestor' Henk Scholten nog een bemoedigend woordje!

Het
fotoalbum van de ProRail datalab lezing, de alv 2018 en het lustrum-diner vind u op onze flickr site.