ALV en lustrumdiner 2018


Paul van der Voort (ProRail)geeft zijn datalab lezing

17 mei2018: Paul van der Voort, Programmamanager DataLab nam ons mee in de wereld van Big Data binnen ProRail. Hoe kunnen we met big data technieken storingen in de spoorinfrastructuur voorkomen of sneller oplossen? Het ProRail DataLab laat zien hoe sensoring en data analytics hiervoor kunnen worden ingezet, inclusief een eerste toepassing voor treindetectie storingen.
Voorzitter Alwin van Meeteren opent de ALV 2018
Voorzitter Alwin van Meeteren opent de ALV 2018 en praat ons bij over de stand van zaken met betrekking tot de voornemens die het bestuur vorig jaar aankondigde.

Afscheid van Tom Spronk als penningmeester
Aftredend penningmeester Tom Spronk heeft het maximale aantal termijnen bereikt en wordt hartelijk bedankt voor al zijn inspanningen.

Toespraak Henk Scholten
Tijdens het lustrum-diner aansluitend aan de ALV spreekt 'nestor' Henk Scholten nog een bemoedigend woordje!

Het
fotoalbum van de ProRail datalab lezing, de alv 2018 en het lustrum-diner vind u op onze flickr site.

Delft Hyperloop

IRSE Nederland neemt een kijkje in de HyperloopDSC_0994

In een uitverkochte bijeenkomst was een vijftigkoppige delegatie van IRSE Nederland te gast bij het hyperloop team bestaande uit 37 studenten van de TU Delft.
Nadat het vorige TU Delft studententeam met hun pod (zie foto) vorig jaar de overall competitieprijs ontving uit de handen van Elon Musk, CEO van Space-X (& Tesla), is de uitdaging voor het huidige team om het snelheidsrecord van afgelopen jaar te verbeteren. Eind juni gaat dit in California plaatsvinden.
De nieuwe pod gaat een modulaire opbouw kennen waarbij aandrijving en vervoercapsule losse koppelbare onderdelen zijn. Dit is een nieuwe benadering. Ook nieuw is dat de nieuwe aandrijving in het voertuig zal zijn geïntegreerd en niet middels de maglev technologie waarvoor vorige keer gekozen werd. Space-X lijkt hiermee duidelijk op weg naar verschillende technologie vormen voor het vervoer van de toekomst.
De studenten gingen in hun enthousiaste presentaties in op achtereenvolgens; de competitie, de technologie van de aandrijving en remming, de besturingstechnologie uiteraard en als laatste de systeemarchitectuur van een hyperloopsysteem in Europa. Uiteraard kwamen de deelnemers van IRSE met veel vragen en met veel enthousiaste ideeën hoe te helpen.
Vele leden spraken de wens en jaloezie uit om weer eens terug de studentenbanken in te mogen om zelf aan een dergelijk aansprekend project te mogen meewerken. Al met al een heel geslaagde bijeenkomst dus.
Bestuur en leden van IRSE Nederland bedanken hierbij nogmaals het Hyperloop studententeam van de TU Delft en wenst hen alle succes bij de competitie. Wij zullen het met grote belangstelling blijven volgen

Verslag Lezingen Jubileumdag

Peter Symons - Jubileumdag
Op 25 januari 2018 openden we het 10-jarig jubileumjaar met en spetterend programma van lezingen, discussie en een gezellig diner in het Spoorwegmuseum in Utrecht.
180125 AS
We begonnen met een lezing van Andrew Simmons (Network Rail-Digital Railway) over de gevolgen van Brexit voor de samenwerking in de spoorwegsector. Andrew denkt dat het (voor GB) allemaal wel meevalt. Misschien krijg je wat minder invloed, maar de normen blijven en de noodzaak tot samenwerken ook. Uiteindelijk consolideert de leverancierskant van de sector sterk en de samenwerking tussen de spoorwegen en infrabeheerders, denk aan de gezamenlijke beproevingen van ERTMS Hybrid Level 3 van ProRail en Network Rail, zal nodig en nuttig blijven.
SpoorPro heeft een interview met Andrew gepubliceerd waarin je dat nog eens na kunt lezen.
PS-RIU
Vervolgens presenteerde IRSE President Peter Symons zijn visie op de Strategic Drivers of Change in de recente publicatie van de International Technical Committee in IRSE News december 2017, onder de pakkende en veelzeggende titel "Resistance is Useless".
180125 panel
De aansluitende paneldiscussie ging wat verder in op de hoofdthema's van het Strategic Challenges rapport. Gemodereerd door Peter Musters gaven IRSE Companions Karel van Gils (ProRail directeur Asset Management) Bart Smolders (Siemens), Past President Wim Coenraad (Movares), voorzitter van de Nederlandse sectie Alwin van Meeteren en natuurlijk Peter Symons zelf hun mening en gingen in op reacties uit de zaal. Helaas, de techniek van draadloze microfoons in het Spoorwegmuseum bleek nog iets onbetrouwbaarder in het maken van verbindingen met "de wal" dan GSM-R op de HSL-Zuid. Daar zal nog een maintenance release of wat overheen moeten.
180125 dinner
Na de rondleiding door het museum zelf was het tijd voor het diner waarbij er weer als vanouds genetwerkt kon worden.
180125 sponsors
Mede dankzij onze sponsoren kijken we terug op een geslaagde dag!

Op onze Flickr site kun je alle foto’s nog eens doorbladeren.

Verslag EUlynx lezing 13 december 2017

Treinbeveiliging in Ontwikkelingslanden?

Een opmerkelijke zin in een meer dan duidelijke duo-presentatie over het EULynx project afgelopen week.

Onder leiding van inspirerende inleiders kregen de aanwezige IRSE leden (het was overigens volle bak in het auditorium van Movares) inzicht in dit EU project.
Hier bleek ook wat de bedoeling is achter de term ontwikkelingslanden. Dat zijn dus de landen in de EU die verbonden zijn in het EULynx project wat de interface tussen seinwezen systemen reguleert

Alvorens de inleiders het woord te geven, vertelde bestuurslid en gastheer Paul vd Ven (Movares) dat het bestuur van IRSE Nederland uit haar midden een nieuwe Vice Voorzitter heeft gevonden in de persoon van Wendi Mennen. Dit was nodig geworden omdat de vorige Vice Voorzitter Fred Dissel sinds de laatste ALV niet langer meer verkiesbaar kon zijn wegens het aflopen van de laatste termijn.
Wendi werd geïntroduceerd en vertelde de aanwezige leden dat er komend jubileum jaar veel te beleven zal zijn bij IRSE Nederland. Te beginnen bij het jubileumjaar congres aanstaande januari in het Spoorwegmuseum (zie voor details verder op deze site). Ook vertelde ze voor alle duidelijkheid nog dat de eenmalige financiële bijdrage hiervoor tevens voor alle overige events van het jubileumjaar geldt.
Dus hoe eerder de deelname, des te langer de vreugde…

Na de introductie van Wendi volgde een korte inleiding van Bogdan Godziejewski van Mott McDonald Nederland die door de IRSE Council (FIRSE) leden verzocht is zijn kandidatuur beschikbaar te stellen voor de komende verkiezingen. Een ontwikkeling waar bestuur van IRSE Nederland blij mee is en trots zal gaan als een Nederlandse vertegenwoordiger sinds jaren weer plaats zal kunnen nemen in de Council van de IRSE in Londen.

Na deze mededelingen werd het tijd voor de inhoudelijke presentaties waarbij de spits werd afgebeten door ons aller Frans Heijnen met een inleiding over het EULynx project. Wat is het en ook wat is het niet. Waar komt het vandaan en waarom. En uiteindelijk natuurlijk; Waar gaat het heen.
Het werd een heel duidelijk verhaal waar veel aanwezigen heel blij mee waren om nu te weten wat deze interface uiteindelijk voor de toekomst van het Seinwezen in Europa kan gaan betekenen,
Op de site van EULynx (www.eulynx.eu) is de
presentatie terug te vinden.

Belangrijk is natuurlijk te weten wat Nederland er mee wil gaan doen. Op dat onderwerp ging Maarten vd Werff van ProRail verder in. Ook zijn presentatie is op de pagina van EULynx terug te vinden
Uiteindelijk is het initiatief gedragen door vele Europese Infra Beheerders als oa. ProRail, SNCF, DB Netze, Network Rail, SBB, RFI en vele anderen. Dit blijkt ook echt de kracht van het verhaal.
Vele vragen werden aan Maarten gesteld en vakkundig beantwoord waarmee de actualiteit van dit onderwerp maar weer eens bleek. Al met al een hele zinvolle bijeenkomst.

Namens bestuur en leden van IRSE Nederland willen wij langs deze weg nogmaals alle sprekers en inleiders danken voor hun goede inhoudelijke presentaties en Movares Nederland voor hun gastvrijheid, het ter beschikking stellen van het auditorium en de gezellige borrel nadien. Het was een leuke middag/avond.

Verslag ToPP lezing op 25 september 2017

170925 ToPP lezing

"Houston, We have a problem..."
Wie kent deze iconische en historische woorden niet.
Maar waar komen ze eigenlijk vandaan?

Wij leerden het antwoord tijdens de afgelopen IRSE lezing over ToPP (Treinbeveiliging op Peil met Procesveiligheid)
De lezing werd verzorgd door Robert Taen van Apollo 13 Consult.
Daar hebben we het antwoord: Apollo 13 dus!
Die kwam in problemen nadat er twee dagen na lancering een zuurstoftank ontplofte en men 'schipbreuk' leed
Door de aangekoppelde maanlander voor andere zaken toe te passen, kwam met toch weer veilig terug op aarde

De hierbij toegepaste en geleerde lessen 'procesveiligheid' werd later leidend voor deze veiligheid principes
Hoe kunnen we leren van fouten en hoe kunnen we als keten hierbij beter presteren.
Bij Treinbeveiliging ontstond deze 'noodzaak', toen iemand de vraag stelde; "Wat als Frans met pensioen gaat?"
Het antwoord op die vraag, en welke Frans bedoelde men eigenlijk ligt besloten in de kennis van de aanwezigen.

Graag tot een volgende keer !!!!

Nog 2 nabranders (Apollo 13):
1) Gezien de huidige problematiek in Houston, kan de overheid aldaar wellicht ook ToPP systematiek gebruiken. Eerst denken, dan pas asfalteren ;-)
2) Wij danken Arcadis en Martin Zweers in het bijzonder voor de gastvrijheid en beschikbaarheid op deze korte termijn. Het was ToPP