De IRSE, the Institution of Railway Signal Engineers, ofwel het Instituut voor Seinwezen en Telecommunicatie ingenieurs, is een van oorsprong engelse organisatie met als doelstelling het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen, ofwel spoorweg beveiligings en beheersings systemen, in de breedste zin van het woord.   De IRSE is een non-profit organisatie, met secties over de gehele wereld. De IRSE-NL behartigt de belangen van de Nederlandstalige IRSE leden, voornamelijk woonachtig in de Benelux   De IRSE heeft een programma van technical meetings, excursies, een jaarlijkse Internationale Conventie en diverse seminars.   Voor leden die niet in Londen wonen zijn er secties, zowel in Engeland als “overseas”. In continentaal Europa zijn dat de Central European Section en de Nederland(stalige) sectie, waarvan U nu de website bekijkt. Voor de Nederlandstalige leden proberen we tweemaal per jaar een bijeenkomst / excursie te organiseren. Meer over die IRSE-NL activiteiten vindt U hier.   Voorts is een International Technical Committee (ITC) bestaande uit een groep fellows uit zoveel mogelijk landen en sectoren van onze spoorwereld, die een aantal rapporten heeft gepubliceerd en met enige regelmaat een artikel in de spoorwegpers publiceert.   Het IRSE huisblad, IRSE-News verschijnt regelmatig en wordt aan alle leden wereldwijd toegezonden.   De IRSE is de uitgever van een reeks boeken, die eigenlijk de enige publiek toegankelijke leerboeken op het gebied van het seinwezen zijn.  
De officiële Engelstalige IRSE website bereikt U via deze link
U kunt ons volgen op Twitter: @irsenl
De IRSE Nederland heeft een eigen
LinkedIn groep
Disclaimer: De IRSE Nederland doet haar best om de hier getoonde informatie zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven. We wijzen er echter nadrukkelijk op dat deze informatie slechts vanuit een historische interesse relevant is, alleen bedoeld voor de bestudering van de algemene principes van de spoorwegbeveiliging. In vele gevallen is de informatie achterhaald en het zou onverstandig zou zijn op enigerlei wijze te vertrouwen op de correctheid, compleetheid of juistheid daarvan. en dat het onverstandig zou zijn op enigerlei wijze te vertrouwen op de correctheid, compleetheid of juistheid daarvan. De IRSE en IRSE Nederland aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruikmaken, op welke wijze dan ook, van de op deze site beschikbare informatie.