Het bestuur bestaat uit:

Wendi Mennen (voorzitter)
Ben van Schijndel (secretaris)
Wilbert Eijsink (penningmeester)
Arjan Man (evenementen)
Alessandra Scholl Sternberg (jonge leden)
Andr
é Seegers
Sebastiaan van der Zee

Paul van de Ven
Fred Kossen