Plaquette overhandigd aan Gert Koppenberg

Onlangs heeft voorzitter Jan Oonincx een bezoekje gebracht aan erelid Gert Koppenberg en hem de plaquette behorend bij het erelidmaatschap overhandigd. Gert's gezondheid verhinderde hem aanwezig te zijn op de ALV in 2009. Gert, die opmerkte zichzelf nooit als een echte seinwezen ingenieur gezien te hebben, was verbaasd, maar aangenaam verrast met dit eerbetoon.