Welkom Fred Kossen

Foto Fred Kossen
Na een geanimeerde Algemene Leden Vergadering kunnen we Fred Kossen verwelkomen als nieuw bestuurslid met als portefeuille de Jonge Leden zaken.
Van de volgens het rooster van aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn de volgende leden tijdens de ALV 2014 herkozen.

Wim Coenraad, Peter Musters, Henk Scholten, Maarten van der Werff, Tom Spronk en Paul Hendriks.