Verslag BRIO

Tijdens ons bezoek aan Alstom en Infrabel gaf de heer Louis Brabant, dienstchef van de Seinwezeninrichtingen van de Directie Infrastructuur, een presentatie over de organisatiestructuur van Infrabel. Deze dienst is in 2005 opgericht en is de ontvlechting van NMBS in een infrabeheerder en spoorexploitant. Daarna gaf Hans Menschaert een uitgebreide toelichting op het BRIO project onder de titel “Concentratieplan van de seinposten” Hierin leerden we dat de drijfveer voor dit project de concentratie van de bediening is. De opzet is vergelijkbaar met het VPT. Men gaat van ca 300 posten naar 31 bedieningspunten. Het is in 1992 gestart met een eerste EBP, maar sinds 2005 is het project in een grote versnelling gekomen. Op dit moment zijn er 18 posten operationeel. Men wil deze concentratie in 2011 afgerond hebben.
Gelijktijdig wordt de gehele beveiliging vervangen, inclusief de treindetectie. Daarvoor worden 1100 keten, wij zouden zeggen relaishuizen, geplaatst. Belangrijkste elementen zijn de SMARTLOCK 400 systemen en elektronische assenteller of spoorstroomkringen. Daarnaast worden LEU’s geplaatst in het kader van het ETCS1-project. Interessant was ook te horen hoe Infrabel dit werk met haar partners Siemens en Alstom uitvoert. Een ontwikkeling waarbij in de loop van het project meer activiteiten naar de partners verschuift. Testen en indienststelling blijft voorbehouden aan Infrabel.

Klik hier voor de Alstom EBP PLP presentatie sheets en hier voor de foto’s.

Na de presentaties was er tijd tekort om alle vragen te beantwoorden want de bus stond klaar om een bezoek aan het Noordstation te brengen. Daar bekeken we op het emplacement een keet van binnen en bezochten we de ruimte waar de elektronische beveiliging, nog van het type SSI, opgesteld stond.
Gevoed met veel interessante informatie keerden we huiswaarts.

In de bus op weg naar huis werd Ton van Rijn als gastheer en organisator door Jan Oonincx bedankt voor de uitermate geslaagde trip naar België. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om afscheid te nemen van onze vicevoorzitter Marco Jungbeker, die per 1oktober een functie bij Siemens Canada heft aanvaard. Er werd gespeculeerd op een excursie naar Siemens Canada. Marco en bestuur komen daar te zijner tijd op terug.