Het Rechtbankverhaal

In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontstond de behoefte aan een tekst die de principes van de B-relais beveiliging van NS op een voor niet-technici (nog net) begrijpelijke manier zou uitleggen. De doelgroep bestond uit juristen, zoals rechters, waaraan in zaken waarin bijv. claims werden behandeld, uitgelegd moet worden hoe het beveiligingssysteem werkt en waarop de fail-safe principes berusten. Daardoor werd deze uitgave binnen Is6 meestal aangeduid als "het rechtbankverhaal".

We hebben een exemplaar teruggevonden en voor U gescand. Veel van deze systemen zijn nog steeds in dienst en de principes zijn grotendeels nog steeds geldig.