London Paper ERTMS Infrastructure - The Spanish experience

Op de IRSE site is nu de video van de Technical Paper ERTMS Infrastructure, the Spanish Experience te zien en zijn de slides beschikbaar voor download. Deze paper gaat in op de ervaringen in Spanje, waar op dit moment het grootste aantal ERTMS lijnen in commercieel bedrijf is. Vooral de Spaanse ervaring met de verschillende ETTMS versies en de analyses van de onderlinge compatibiliteitsproblemen en de strategie om daar een oplossing voor te vinden is interessant, maar vereist wel dat U de slides er even bijhoudt en enigszins thuis bent in de wondere wereld van de change requests en het bijbehorende jargon. In elk geval hebben ze daarbij voordeel van het feit dat level 1 als terugvalniveau beschikbaar is.
Deze paper is de laatste van het seizoen 2008-2009 en dient evens als opwarmertje voor de International Convention in Madrid, van 25 tot 29 mei.