Koppenberg en Verheul ereleden

Op 21 November 2008 heeft de algemene ledenvergadering besloten ir Gerard Verheul en ir Gert Koppenberg tot erelid van de IRSE Nederland te benoemen.
Verheul op de ALV
ir Verheul werkte in zijn carriere bij NS onder andere aan treindetectie en ATB systemen, en beeindige zijn carriere als Chef Infrastructuur. Ir Koppenberg begon zijn werkzame leven bij de dienst van materieel en werkplaatsen en stapte over naar de dienst van Infrastructuur, waar hij als Hoofd van de afdeling Elektrotechniek en Chef Infrastructuur (als opvolger van Verheul) heeft gewerkt.