Proceedings

De proceedings bieden een goed startpunt voor literatuurstudie naar beveiligingssystemen. De proceedings die tussen 1913 en 2001 zijn verschenen zijn door leden van de Australische sectie gescand en zijn op DVD verkrijgbaar via die sectie of het IRSE kantoor in Londen, net als de CDs van de jaren daarna. Klik hier voor de 1913 - 2001 index. Sinds kort zijn deze proceedings ook op de IRSE Australasia web site te downloaden in .pdf formaat. Toegang vereist echter een account bij die sectie.

Natuurlijk worden ook elders papers gepresenteerd, met name in Australië. De samenvattingen van die papers zijn, ook voor niet leden, in te zien.
Ga naar Knowledge>Technical Paper Abstracts. De papers zelf zijn te downloaden voor leden met een account op die website. op dit moment sataan daar de jaargangen 2009 en 2010 online. Op den duur zullen alle papers die in Australie sinds 1947 zij verschenen daar komen te staan.