Verslag bezoek Randstadrail

Het verslag van het bezoek aan Randstadrail op 16 oktober 2008 en enige foto's daarvan zijn toegevoegd.