Uitreiking plaquettes erelidmaatschap

Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 november 2009 is het huishoudelijk reglement van de IRSE Nederland door de vergadering vastgesteld. Na behandeling van de jaarstukken, waaronder het verslag van de kascontrole commissie en de begroting, ging voorzitter Jan Oonincx over tot het uitreiken van de plaquettes behorende bij het erelidmaatschap van de IRSE-NL aan ereleden Gert Koppenberg en Gerard Verheul.In zijn dankwoord vertelde Gerard Verheul die gedurende zijn carrière bij de Nederlandse Spoorwegen opklom van seinwezen ingenieur tot Chef van de Dienst van Infrastructuur (en in die functie werd opgevolgd door Gert Koppenberg) dat hij enige tijd geelden helaas had moeten bedanken voor het IRSE lidmaatschap, omdat de beperkingen in zijn mobiliteit etc. die de leeftijd nu eenmaal met zich meebrengen, het voor hem lastig maakten de activiteiten, die meestal in het buitenland plaatsvonden, bij te wonen. En toen ontstond daar plotseling de IRSE Nederland die dichterbij huis lezingen en technische excursies ging organiseren. Gerard meende dat het bestuur, dat hem natuurlijk weleens achteraan de zaal in moest hebben zien sluipen bij die gelegenheden, hoogstwaarschijnlijk het erelidmaatschap moet hebben bedacht als oplossing voor die reglementair onjuiste situatie. Dat nam niet weg dat hij het toch een hele eer vond en het erelidmaatschap graag had aanvaard.
We hopen Gerard nog lang in ons midden te mogen verwelkomen.