Jan Oonincx honorary fellow

Tijdens de AGM in Londen op 23 april jl. is bekend gemaakt dat de IRSE Council Jan Oonincx heeft verheven tot Honorary Fellow wegens zijn verdiensten voor de IRSE in het algemeen en zijn inspanningen voor het oprichten van de IRSE-NL. Tijdens de algemene ledenvergadering reikte past-president Frans Heijnen het bijbehorende certificaat uit aan Jan.