Bijeenkomst 16 september 2010 gaat niet door

Beste IRSE leden,

Helaas moeten wij mededelen dat de bijeenkomst van donderdag 16 september 2010 niet doorgaat.

Pieter Weeder, projectdirecteur Mistral, is verhinderd.

ProRail heeft gezocht naar een vervanger. Gezien het feit dat ProRail momenteel zeer voorzichtig omgaat met het verstrekken van mededelingen en informatie over het project Mistral is dit niet gelukt.

Wij, bestuur IRSE NL en ProRail, beseffen dat het zeer vervelend is en teleurstellend om de bijeenkomst te laten vervallen.

Helaas hebben wij geen andere keus. Onze excuses daarvoor!

Met vriendelijke groeten,

Jan Oonincx

Voorzitter IRSE NL