Jan Oonincx met Pensioen

121129 Afscheid Jan Oonincx
We hebben op onze site geen "wie is waar" rubriek, maar voor ex-voorzitter Jan Oonincx maken we een uitzondering. Jan, die op de Algemene Leden Vergadering van 12 mei 2012 terugtrad als voorzitter van de IRSE Nederland, is nu ook met pensioen gegaan. Ter gelegenheid daarvan organiseerde Arcadis op 29 november jl. een mini-symposium "de toekomst van het seinwezen", een onderwerp dat ons allen natuurlijk na aan het hart ligt. In de wachtkamer derde klasse spraken Eric Mink, afdeling Beleid en Omgeving, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement NS reizigers en Jorn Pruntel, Manager Treinbeveiligingssystemen ProRail, Jan toe en gaven hun visie op die toekomst. Natuurlijk ging het daarbij vooral om de ERTMS uitrolplannen, de budgetten voor beveiliging en beheersing, en wat daarvan overblijft voor zaken als het programma hoogfrequent spoor etc. Jorn Pruntel plaatste dit een een wat breder kader. Na de forumdiscussie werd het tijd voor een druk bezochte receptie.