Nieuw Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2016 namen we afscheid van vier aftredende en niet-herkiesbare bestuursleden:
Peter Musters
Maarten van der Werff
Henk Scholten
Wim Coenraad

De drie eveneens aftredende maar herkiesbare bestuursleden werden bij acclamatie herkozen.
Tom Spronk
Paul Hendriks
Fred Kossen


Uit de negen kandidaten voor de vier vacatures kozen de leden:
Wendi Brandt-Mennen
Wilbert Eijsink
Ben van Schijndel
Paul van de Ven