Kandidaatstelling bestuur

In overeenstemming met art 17 van ons huishoudelijk reglement maken we hierbij bekend dat de periode van kandidaatstelling voor ons bestuur is afgesloten.

Van de volgens het rooster van aftredende en herkiesbare bestuursleden hebben de volgende leden zich herkiesbaar gesteld:

Wim Coenraad, Peter Musters, Henk Scholten, Maarten van der Werff, Tom Spronk en Paul Hendriks.

Kirsten Luiten-Loeff is onlangs met haar gezin op
wereldreis gegaan en stelt zich daarom deze keer niet kandidaat.

Op onze oproep voor aanmelding hebben de volgende leden positief gereageerd:


Op de Algemene Leden Vergadering 2014 kunnen de IRSE Nederland leden hun keuze uit deze kandidaten maken.