Oproep Kandidaatstelling Bestuursleden

Op 15 mei a.s. is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Dit jaar zijn we te gast bij Thales. Via EventBrite worden jullie hiervoor uitgenodigd.

Zoals bekend hanteren we een Rooster van aftreden, waarbij elke twee jaar een aantal bestuursleden aftreden en zich herkiesbaar kunnen stellen. Indien dit het geval is dan wordt dit door het bestuur tijdens de ALV aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
Bestuursleden kunnen maximaal 3 keer herkozen worden, wat betekent dat een bestuurslid maximaal 8 jaar in het bestuur zitting kan hebben.
Dit jaar is er sprake van een vacante positie binnen het bestuur waarvoor we op zoek zijn naar geschikte kandidaten. Hoewel ieder IRSE lid uit de klasse Member, Associate Member en (Honorary) Fellow zich natuurlijk als kandidaat kan aanmelden, zijn we nadrukkelijk op zoek naar verjonging.

De vacante bestuursfunctie betreft de jonge IRSE-leden. Hoe zorgen we ervoor dat zij zich (nog meer) verbonden gaan voelen met IRSE en op welke wijze kunnen we deze doelgroep het best faciliteren.
Indien je je kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie stuur dan even een mail met argumentatie naar: secretaris@irse.nl

Aanmeldingen dienen cf. art. 16 van het huishoudelijk reglement binnen drie weken na het verschijnen van deze aankondiging, dwz uiterlijk 2 mei 2014 schriftelijk te zijn ontvangen door de secretaris.