Nieuw bestuur


Afscheid  Tom Spronk

Na de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2018 bestaat het bestuur uit:

Alwin van Meeteren (voorzitter)
Wendi Mennen (vice voorzitter)
Ben van Schijndel (secretaris)
Wilbert Eijsink (penningmeester)
Arjan Mann
Paul Hendriks
Paul van de Ven
Fred Kossen
Jean-Paul van Hengstum

Tom Spronk had het maximale aantal termijnen bereikt en trad af als penningmeester. Met een mooie bos bloemen, het gouden speldje en een bijzonder bedankje van de voorzitter werd Tom bedankt voor zijn inspanningen.