Twee tekeningen teruggevonden

De twee nog ontbrekende tekeningen uit de Cursus Technisch Ambtenaar zijn teruggevonden, gescand en geplaatst. Het betreft bladen 19 en 27 uit het hoofdstuk Binnenapparatuur.

Op deze plaats past een woord van dank aan ProRail, afdeling ICB (InfraConfiguratieBeheer) van InfraInformatie van InfraManagement voor de geweldige hulp bij het scannen van alle tekeningen. In het bijzonder Laura Schrauwers, de Teamleider Servicedesk Infra en de manager ICB, Jolanda van der Craats, die hier toestemming voor gaf.