De Mistral waait uit een andere hoek

Helaas ontvingen wij vandaag de mededeling dat Pieter Weeder niet in staat is om de afgesproken voordracht aan de IRSE leden te geven. Zodra we meer weten informeren we de leden die zich hebben aangemeld.