Achtergronden seinstelsel '54

Via Maarten van der Werff ontvingen we uit het ProRail archief de notulen van een bespeking van de Commissie Veiligheid Spoorverkeer op 1 november 1985 waarin de toenmalige Chef IS, Gerard Verheul het ontstaan en de achtergronden van het seinstelsel 54 toelicht. En zo gooien we dan de bedrijfsgeheimen van toen op het internet!