Boeken in kleine oplagen

Het boek van Peter Middelraad, Voorgeschiedenis, Ontstaan en Evolutie van het NS-Lichtseinstelsel, is niet meer in druk te verkrijgen. We
hebben wel de .pdf bestanden op de IRSE-NL website staan.
Tegenwoordig kun je met printing on demand services hele kleine oplagen van boeken laten drukken. Als daar belangstelling voor is kunnen we de proef eens op de som nemen.

Boek over overwegen

Op ons vakgebied bestaat er niet erg veel vrij toegankelijke vakliteratuur. Het valt dus niet mee om door (zelf-)studie de vakkennis op te bouwen. De meeste literatuur in het Nederlands en is wat ouder en stamt uit de nalatenschap van NS Opleidingen of bestaat uit bedrijfsintern cursus materiaal dat niet via " de boekwinkel" verkrijgbaar is.
De IRSE-Nl probeert in kaart te brengen wat er is, en indien mogelijk materiaal beschikbaar te maken. Denk aan het boek over het lichtseinstelsel 54, de stukjes over de geschiedenis van de relaisbeveiliging, de recent toegevoegde cursus technisch ambtenaar etc.
De publicatie van een nieuw boek, zei het dan ook in het Engels is dus wel een „nieuwswaardig” item. Stanley Hall en Peter van der Mark hebben zojuist een nieuw boek aan hun reeks publicaties toegevoegd. "Level Crossings, the history, development and safety record of level crossings in Britain and Overseas". Het is zoals de titel suggereert een overzicht van het ontstaan van overwegen en overwegbeveiliging en ongevallen op overwegen. Het sluit af met een internationaal perspectief van de overwegen in diverse landen en een bibliografie.
Het boek is een goede aanvulling op het hoofdstuk „overwegen” op het IRSE textboek „European Railway Signalling” dat alweer wat langer bestaat en met en prijs van 19,99 pond (en dat pond zakt steeds verder weg t.o.v. de euro!) heel betaalbaar.
 
ISBN 978-0-7110-3308-5, Ian Allan Publishing (www.ianallenpublishing.com)

Cursus Technisch Ambtenaar

Me de publicatie van de laatste delen van het hoofdstuk Mechanische Beveiliging, binnenapparatuur en schema’s en de vragenlijsten voor de hele cursus hebben we alle teksten nu compleet en gepubliceerd.

datum ALV 2009 aangepast

Net begonnen ons programma in die nieuwe agenda van Sinterklaas in te vullen? Onze excuses maar dan komt hier de eerste doorhaling. De ALV 2009 is verplaatst naar 13 November 2009. Vrijdag de 13e nog wel.....

Cursus Technisch Ambtenaar - Binnenapparatuur

Er zijn weer wat afleveringen van het hoofdstuk Mechanische Beveiliging, binnenapparatuur en schema’s geplaatst.

Cursus Technisch Ambtenaar - Binnenapparatuur


We naderen de eindstreep. De eerste afleveringen van het onderdeel Mechanische Beveiliging Binnenapparatuur en schema's staan nu online, eveneens als de eerste twee bijbehorende tekeningen. Nog een paar inhoudelijke delen te gaan (zie de inhoudsopgave), de vragenlijsten, waarbij we overigens niet de antwoorden hebben, en wat tekeningen. Dan resten nog een aantal tekeningen die groter dan A4 of A3 zijn en die zoals eerder gemeld elders gescand worden.

Cursus Technisch Ambtenaar

Het scannen van de tekstpagina's is compleet. Ze verschijnen stukje bij beetje op de site. Omdat de omvang van de bestanden de capaciteit van de server ruimte die we op irse.nl hebben oversteeg, zijn de bestanden naar een andere server verplaatst. De tekst van de delen:

 • Algemeen
 • Baanvak en Station
 • Elektrische Beveiliging
 • Elektrische Leidingen
 • Buiten Apparatuur

is nu beschikbaar. Bij het scannen van de eerste tekeningen bleek tevens dat de bundel iets jonger is dan we oorspronkelijk dachten, ze zijn nl. gemarkeerd al herdruk 1952.

Cursus Technisch Ambtenaar - Buitenapparatuur

Vandaag hebben we drie onderdelen uit de sectie Buitenapparatuur Mechanische Beveiliging toegevoegd.

Het deel buitenapparatuur Mechanische beveiliging bevat 19 afleveringen en een aantal tekeningen.

Citaat uit de inleiding

Ten einde de veiligheid van de treinenloop - en vaak ook van de rangeer bewegingen - te waarborgen, zijn aan de spoorweg verschillende inrichtingen aangebracht, waarmede gedurende de tijd, die de voor de treinbeweging (of rangeerbeweging) geldende seinpaal "veilig" toont, de stand van wissels en eventueel in de te berijden baan aanwezige bruggen, beheerst of gecontroleerd wordt en het "in de flank" rijden door treinen van de andere sporen af onmogelijk wordt gemaakt.


Toegevoegd zijn
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Het vastleggen van wissels, stop-ontspoor-inrichtingen enz. met behulp van sloten

De bijbehorende tekeningen laten nog even op zich wachten. We kunnen die niet zelf scannen ivm het formaat. Maar Maarten van der Werff heeft de Prorail afdeling ICB bereid gevonden ons te helpen. (Hulde!). Dus binnenkort voegen we die tekeningen hier toe.

Cursus Technisch Ambtenaar

Arjan Förrer heeft toen Vialis verhuisde en de archieven werden geruimd diverse interessante documenten "gered". Uit die verzameling is de "Cursus voor opleiding tot technisch ambtenaar" uit 1949 (waarschijnlijk) ingescand. In het kader van ons voornemen om dergelijk achtergrond materiaal online beschikbaar te maken zijn de .pdf bestanden aan onze kennis pagina's toegevoegd. U kunt kiezen tussen het downloaden van de complete cursus of de individuele onderdelen.

 • Beknopt overzicht van het ontstaan van de spoorwegen in ons land
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van het seinwezen
 • Het seinreglement
 • Baanvak en stationsbeveiliging

[update]

En dit is nog maar het begin. In de pijplijn zit nog:

 • Inhoud map 2: Mechanische beveiliging: Binnenapparatuur en Schema's (tekst) 146 blz
 • Inhoud map 3: Mechanische beveiliging: Binnenapparatuur en Schema's (tekeningen) veel !
 • Inhoud map 4: Mechanische beveiliging: Buitenapparatuur (tekst) 110 blz
 • Inhoud map 4: Mechanische beveiliging: Buitenapparatuur (tekeningen)
 • veel!
 • Inhoud map 5: Electrische beveiliging: Tekst en Tekeningen 18 blz;
 • Elektrische Leidingen (tekst en Tekeningen) 12blz
 • Inhoud map 6: Vragenlijsten en opgaven (over alle verschillende delen in apart hoofdstuk)

en daarna:
 • Origineel van de beroemde dienstorder 1137 (12-04-1949) met de
 • introductie van de lichtseinen met 1 lamp
 • Een Blokreglement C5203 Herdruk 1954 incl wijzigingsbladen 1 t/m 7
 • Een eerste uitgave SR 1954 (C5202)
 • Een SR 1954 Herdruk 1956 met 3 wijzigingsbladen

 • Lijst uit 1960 met de relais benamingen

Programma 2009 aangepast

Zoals U ook al in de update van Nieuwbrief no 5 heeft kunnen lezen, zijn in het programma voor 2009 twee data aangepast. De lezing over ERTMS en Brussel door Henry van Houten en Frans Heijnen is verplaatst naar 6 februari 2009 en de ALV 2009 is nu gepland voor 27 november 2009

Koppenberg en Verheul ereleden

Op 21 November 2008 heeft de algemene ledenvergadering besloten ir Gerard Verheul en ir Gert Koppenberg tot erelid van de IRSE Nederland te benoemen.
Verheul op de ALV
ir Verheul werkte in zijn carriere bij NS onder andere aan treindetectie en ATB systemen, en beeindige zijn carriere als Chef Infrastructuur. Ir Koppenberg begon zijn werkzame leven bij de dienst van materieel en werkplaatsen en stapte over naar de dienst van Infrastructuur, waar hij als Hoofd van de afdeling Elektrotechniek en Chef Infrastructuur (als opvolger van Verheul) heeft gewerkt.

Jeroen Nederlof over overwegen

Woont U dichtbij een station waarnaast een spoorwegovergang ligt en bent U een ongeduldig type? Dan loopt U meer kans op een dodelijk ongeval op die overweg.Lees verder...

Brio: aanvulling op programma 2009

In aanvulling op de eerder gepubliceerde gegevens melden we dat het bezoek aan Alstom Charleroi nu naar verwachting een tweedaags programma krijgt, waarbij we de 17e september na de ochtendspits afreizen en de 18e voor de avondspits weer terugkeren.

IRSE merit award voor Henk Scholten

Tijdens de IRSE conventie in Bangkok kreeg ons lid Henk Scholten de IRSE Merit Award uitgereikt.
Henk ontvangt awardHenk heeft op zijn eigen, onnavolgbare wijze, een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van de Nederlandse sectie en was een actief lid van de Conventie 2007 organisatie werkgroep. Velen van ons kennen Henk door zijn vasthoudendheid bij het werven van nieuwe leden voor onze sectie en misschien zijn sommige leden wel gezwicht om eindelijk weer wat rust te hebben Winking

Henk had eigenlijk al een paar jaar van zijn pensioen kunnen genieten, maar bleef doorwerken, onder andere om de oprichting van de IRSE-NL nog als Prorail medewerker te kunnen meemaken (en de conventies natuurlijk ook!).

Hoewel Henk nu dan 'eindelijk' met pensioen is gegaan (zijn contract liep daags voor zijn terugkeer uit Bangkok af), is hij nog steeds actief voor ProRail waar mijn probeert zijn kennis en ervaring van de Nederlandse beveiligingssystemen en projecten te borgen. Alsof dat zou kunnen!

Verslag bezoek Randstadrail

Het verslag van het bezoek aan Randstadrail op 16 oktober 2008 en enige foto's daarvan zijn toegevoegd.

Vereniging opgericht

Op 22 september 2008 heeft de notaris in het bijzijn van Jan Oonincx en Arjan Förrer de vereniging opgericht. IRSE-Nl bestaat daarmee nu dus officieel!

Conventie 2009 site gespot

Ons lid Frans Heijnen, de senior vice president dit jaar, werkt al hard aan de voorbereiding van "zijn" conventie 2009. Kijk maar op de IRSE Conventie 2009 site in aanbouw.

Overwegen geschiedenis

Bestuurslid Arjan Förrer vond bij het opruimen van zijn archief (ja ja!) een tijdje een artikel van JGA Krijnen,  ontwikkelingen van de AKI/AHOB, eerder gepubliceerd in Op de Rails 1991-1, dat de wordingsgeschiedenis van de automatische overweg beveiliging in Nederland tot ca 1990 beschrijft.

Vernieuwd aanmeldingsformulier

Op de IRSE UK website is een "licht vereenvoudigd" aanmeldingsformulier voor non-UK members, fellows en associate members geplaatst. Tevens is de guidance notitie iets aangepast. We zijn benieuwd naar Uw mening over het "gemak" van deze aangepaste documenten. U vind de IRSE aanmeldingsformulieren hier.

Eerste bijeenkomst Contactpersonen Jonge Leden IRSE-NL: (J)IRSE

Op woensdag 13 augustus 2008 van 16:00 - 17:00 uur bij ProRail (de Inktpot) zal de eerste meeting met voornamelijk de contactpersonen van de (J)IRSE plaatsvinden, om nader met elkaar kennis te maken, de (potentiële) jonge leden te inventariseren en bekijken wanneer we welk bedrijf kunnen gaan bezoeken (en wat daarvoor te doen).
Heb je belangstelling, wil je komen en helpen of iemand aanmelden? Neem dan contact op met Kirsten Luiten-Loeff

Presentaties BR en HSL-Z beschikbaar

Presentaties gegeven op 15 februari jl over Betuweroute (door Theo vd Ven) en HSL-Z (door Luc v Gerrevink) beschikbaar voor download