Nieuwsbrief 11 is uit

Nieuwsbrief 11 is uit. We hebben daarvoor voor het eerst een special programma (mailchimp) gebruikt. Dat maakt ons het leven iets eenvoudiger en geeft U de mogelijkheid om U aan of af te melden voor de nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze bijeenkomsten. Om te beginnen hebben we het adressenbestand van juni 2010 gebruikt, dus het kan voorkomen dat recent aangemelde leden die nieuwsbrief niet ontvangen hebben. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief zelf. Mail gewist of de nieuwsbrief niet ontvangen en U wilt de nieuwsbrief toch nog even zien? Kijk dan in het nieuwsbrief archief.

IRSE CBTC seminar

Met de AMSYS aanbesteding voor de deur organiseert de IRSE een ook voor Nederlandse IRSE leden interessant seminar over CBTC (Communications Based Train Control). Opgezet door de International Technical Committee. In Londen op 15 februari 2011. Met de volgende onderwerpen. Wat is Communications Based Train Control (CBTC) nou eigenlijk? Is CBTC gewoon een ander seinwezen systeem, of is het meer? In hoeverre lijkt CBTC op ERTMS? Waar wordt CBTC al toegepast en waarom? wat zijn de ervaringen met migratie. En na zo'n 20 jaar, wat zijn nu eigenlijk de ervaringen met het gebruik en onderhoud ervan? Deze vragen en meer worden besproken op dit IRSE technisch seminar. En wie erbij is kan zijn eigen vragen stellen aan de specialisten.Lees verder...

Professional Development paper gepubliceeerd

In september 2008 is de Nederlandse Sectie van de Institution of Railway Signal Engineers (IRSE NL) opgericht. Onze vereniging heeft tot doel de belangen en doelstellingen van de IRSE te bevorderen. Dit doel wordt bereikt door:
het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen, ofwel spoorwegbeveiligingssystemen, in de breedste zin van het woord;
het organiseren en ondersteunen van bijeenkomsten met de leden van de IRSE Dutch Section waar presentaties worden gehouden, de mogelijkheid wordt geboden voor discussies of op een andere manier de doelstellingen van de IRSE over te dragen;
het organiseren van excursies naar seinwezen- technische installaties, bezoeken van bedrijven, spoorwegprojecten en testritten;
het stimuleren en organiseren van activiteiten ter bevordering van de techniek en de toepassing van het seinwezen en de telecommunicatie.

Het huishoudelijk reglement biedt de mogelijkheid om organen van de vereniging te belasten met nader omschreven taken. Eén commissie is belast met de taak zich te richten op het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen van de Nederlandse IRSE-leden; deze commissie draagt de naam Professional Development (PD), of, in het Nederlands: 'Kennisontwikkeling’. PD is daarmee tevens een belangrijke succesfactor geworden van de Nederlandse afdeling van de IRSE.

Begin 2009 is een eerste bijeenkomst georganiseerd. Circa 10 leden gaven gehoor aan een eerste oproep; zij zijn werkzaam bij leveranciers, ingenieursbureaus of ProRail. De groep komt om de twee à drie maanden bij elkaar en is langzaam gegroeid. Tevens is enkele leden, werkzaam bij de spooraannemers, gevraagd deel te nemen. Lopende het traject is daarmee het aantal actieve deelnemers ongeveer verdubbeld. Maar samen dingen doen en dingen delen is nog niet de praktijk, het gaat niet van nature. Daar is een traject voor nodig. De groep heeft haar resultaten en gedachten gepubliceerd en hoopt nu op reacties.

Najaarsbijeenkomst 2010

Het programma voor de najaarsbijeenkomst van 26 november 2010 is vastgesteld.Lees verder...

Compentence guideline train-borne tcs

Op de vernieuwde website van het licensing scheme is de compentence guideline for train borne train control systems te downloaden.Lees verder...

Online publicaties

De IRSE leden krijgen op afzienbare termijn toegang tot een members' area op www.irse.org. Daarop zullen op termijn allerlei publicaties beschikbaar komen. Op dit moment is er door de Australasian section op www.irse.org.au al veel materiaal gepubliceerd.
Lees verder...

Bijeenkomst 16 september 2010 gaat niet door

Beste IRSE leden,

Helaas moeten wij mededelen dat de bijeenkomst van donderdag 16 september 2010 niet doorgaat.

Pieter Weeder, projectdirecteur Mistral, is verhinderd.

ProRail heeft gezocht naar een vervanger. Gezien het feit dat ProRail momenteel zeer voorzichtig omgaat met het verstrekken van mededelingen en informatie over het project Mistral is dit niet gelukt.

Wij, bestuur IRSE NL en ProRail, beseffen dat het zeer vervelend is en teleurstellend om de bijeenkomst te laten vervallen.

Helaas hebben wij geen andere keus. Onze excuses daarvoor!

Met vriendelijke groeten,

Jan Oonincx

Voorzitter IRSE NL

De Mistral waait uit een andere hoek

Helaas ontvingen wij vandaag de mededeling dat Pieter Weeder niet in staat is om de afgesproken voordracht aan de IRSE leden te geven. Zodra we meer weten informeren we de leden die zich hebben aangemeld.

Proceedings

De IRSE publiceert sinds 1913 jaarlijks haar proceedings. Daarin worden de papers die in Londen zijn voorgedragen gebundeld. Leden van de IRSE ontvangen de proceedings vaanf 2002 op CD. Een gedrukte versie is tegenwoordig alleen nog op aanvraag beschikbaar.Lees verder...

De Mistral gaat even liggen

Bijstelling strategie invoering Mistral
  • Vervanging beveiliging kan tegen aanzienlijk lagere kosten, ruim € 300 miljoen te besparen
  • ERTMS kan op een deel van het netwerk worden ingevoerd met een positieve MKBA

Dat zijn de boodschappen waarmee ProRail de heroverweging van de uitrol strategie ingaat en het stoppen van de Mistral tender toelicht. Meer horen? Kom op 16 september 2010 naar onze bijeenkomst.Lees verder...

Inleiding systeemfilosofie

In de kennisrubriek hebben we een korte introductie in de systeemfilosofie van de beveiliging opgenomenLees verder...

GRS Pamphlet 1115

GRS pamphlet 1115 is een reclamebrochure uit 1962, in de vorm van een technische beschrijving, waarin GRS de voordelen van continue ATB systemen vergelijkt met intermitterende. Destijds speelde die discussie tussen NS en het ministerie, waarbij NS voorstander van het continue systeem was en het ministerie meer zag in intermitterende systemen, onder meer in verband met de snellere invoermogelijkheden.

Algemene Inleiding ATB

Aan onze kennispagina's is een rubriek toegevoegd mbt ATB systemen. Om te beginnen een (Engelstalige) reader over "Continuous and Intermittent ATP Systems" die geschreven is voor de IET cursus "Railway Signalling and Control Systems".
Lees verder...

IRSE Convention 2010 website

De website met informatie over de IRSE 2010 international convention in India is nu online.
Lees verder...

Verslag Jonge Leden 6 juli 2010

Op 6 juli 2010 vond de eerste (J)IRSE 2010 activiteit plaats.
Een bijeenkomst in het Infocentrum Stationsgebied te Utrecht met het onderwerp:
“Haven’t we forgotten the people?"
 
Na de introductie en een impressie van hoe het Stationsgebied in Utrecht gaat worden, hield Aernout Kuiper (ProRail IP Stations & Transfer ) een presentatie over de achtergrond, aanpak, ontwerp en de realisatie van het OV-terminal Utrecht. Aansluitend volgde een korte interactieve discussie omtrent enkele prikkelende stellingen.
De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel in café “ Willem Slok” 

Activiteit Jonge Leden 6 juli 2010

Als eerste activiteit van 2010, start de (J)IRSE NL met een bijeenkomst bij het Infocentrum Stationsgebied in Utrecht.
Het onderwerp van de bijeenkomst is: “Haven’t we forgotten the people?Lees verder...

Video bezoek Nieaff Smitt geplaatst

Maarten van der Werff heeft de presentatie tijdens het bezoek aan Nieaf Smitt en de uitreiking van het Honorary Fellow certificaat aan Jan Oonincx op video vast gelegd. U vindt de video's en wat foto's hier op de IRSE - NL site
Jan Oonincx honorary fellow

Tijdens de AGM in Londen op 23 april jl. is bekend gemaakt dat de IRSE Council Jan Oonincx heeft verheven tot Honorary Fellow wegens zijn verdiensten voor de IRSE in het algemeen en zijn inspanningen voor het oprichten van de IRSE-NL. Tijdens de algemene ledenvergadering reikte past-president Frans Heijnen het bijbehorende certificaat uit aan Jan.


Plaquette overhandigd aan Gert Koppenberg

Onlangs heeft voorzitter Jan Oonincx een bezoekje gebracht aan erelid Gert Koppenberg en hem de plaquette behorend bij het erelidmaatschap overhandigd. Gert's gezondheid verhinderde hem aanwezig te zijn op de ALV in 2009. Gert, die opmerkte zichzelf nooit als een echte seinwezen ingenieur gezien te hebben, was verbaasd, maar aangenaam verrast met dit eerbetoon.
Inbouw en introductie ERTMS in bedrijf

De video podcast en de sheets van de lezing van Hans van Zandvoort staan nu voor U klaar in de verslagen sectie.
Lezing India online

Voor wie overweegt de International Conventie in Delhi bij te wonen (en anderen) staat nu de lezing die Anshul Gupta vorige week gaf online op de IRSE Webcast site. De geschreven versie verscheen al in IRSE News.

Update programma Jonge Leden

Het concept programma voor 2010 is aangepast. Zie de IRSE-NL jonge leden programma pagina.

Sheets HTM geplaatst - 2

De sheets over Safety Management RandstadRail Perceel 1 vd Perceel 2 van Theo Boender zijn op de download pagina geplaatst

Past Cast

Het werd wat te vol op deze server. Daarom zijn enige ouder podcasts verplaatst naar onze IRSE PastCast site.

Sheets HTM geplaatst

De sheets over "Beveiliging RandstadRail Perceel 1"van Eric van Amstel zijn op de download pagina geplaatst

Bezoek HTM

Op 4 februari 2010 waren we op bezoek bij de HTM. Na bezichtiging van de CVL en de Technische Ruimte vertelden Eric van Amstel en Theo Boender ons het een en ander over de achtergronden van het ontwerp en de safety cases voor RandstadRail.

Onze foto's en video's vind U tussen de
IRSE-NL verslagenLevel Crossings in the Netherlands

Op 13 januari jl heeft onze eigen Jeroen Nederlof in Londen de paper "Level Crossings in the Netherlands" gepresenteerd. Helaas had 1 Birdcage Walk en de omgeving last van herhaaldelijk uitvallen van het elektriciteit netwerk. Daarom is uiteindelijk besloten de technical meeting elders te houden. In Church House (behorend tot Westminster Abbey) was wel stroom en verwarming, maar geen opname apparatuur. Met de videofunctie van het fototoestelletje dat ik bij me had is nog een opname geïmproviseerd, totdat de accu daarvan leeg was.