Hanzelijn presentaties online

De opnames en de sheets van het bezoek aan Lelystad en de Hanzelijn zijn gepubliceerd in de verslagen sectie. De foto's vind U op onze Facebook pagina of in onze Flicker streamIn relaishuis Lelystad

Programma 2012 gepubliceerd

Ook voor het komend jaar hebben we weer een programma samengesteld waarvan we verwachten dat jullie daar veel plezier aan zullen beleven. Het is wederom een mix van bezoeken en presentaties geworden, waarbij ook een buitenlandse reis wordt aangeboden. Zoals jullie weten organiseren we die 2-jaarlijks.
Voorafgaand aan elk onderdeel worden jullie nog separaat uitgenodigd met het verzoek om je aan te melden. De aanmeldingen afgelopen jaar waren overweldigend, we hopen deze lijn ook in 2012 voort te zetten.

Bijeenkomst 3 en 25 november

De deelnemers die zich hebben geregistreerd voor het herhalingsbezoek aan het OCCR op 3 november 2011 en/of de eindejaarsbijeenkomst Hanzelijn in Lelystad op 25 november 2011 hebben een e-mail ontvangen met de details over het programma en verzamelpunt en tijdstip. Wel geregistreerd en niets gehoord? Geef dan even een seintje via het contactformulier op deze site.

Spoorwegserie 1

Kaft van Spoorwegserie deel 1: SeinwezenVan Ronald Bresser kregen we een gescand exemplaar van een oudere publicatie van de Nederlandse Spoorwegen uit de spoorwegserie 1 (?) over het Seinwezen, geschreven door ene Piet Bakker. Het geeft een inleiding voor leken in de mechanische en elektromechanische beveiliging. Veel meer informatie over dit werkje hebben we niet, wellicht dat onze leden er nog iets meer over kunnen vertellen.

Video ERTMS homologatie online

De videoregistraties van de presentaties over de ervaringen met de homologatie en certificering van ERTMS materieel op onze bijeenkomst van 15 september 2011 zijn toegevoegd aan de verslagen pagina.

Eindejaar bijeenkomst Hanzelijn

Op 25 November 2011 hebben we onze traditionele eindejaar bijeenkomst, waarvoor we ook deze keer weer U en Uw partner kunnen uitnodigen. We zijn te gast bij het HanzaRailTeam en gaan een kijkje nemen bij de Hanzelijn. De nieuwe interlocking voor Lelystad moet op dat moment al in dienst gesteld zijn en de testen van de beveiliging voor de lijn tussen Lelystad en Zwolle, het zgn. Greenfield project, zijn dan in volle gang.

Herhaling OCCR bezoek

Op onze vraag of er belangstelling is voor een extra bezoek aan het OCCR is een flink aantal bevestigende antwoorden ontvangen. Peter Musters en Tom Spronk hebben nu een geschikte datum gevonden.

Het tweede bezoek vindt plaats op 3 november 2011. We worden bij het OCCR ontvangen door Tom Spronk en Gerrit Rem. Leden die hun belangstelling hebben geregistreerd hebben voorrang. Ze zijn verzocht hun aanmelding uiterlijk 30 september 2001 bevestigen. Omdat het aantal beschikbare plaatsen al overtekend is, is het niet mogelijk introducees mee te nemen.

Reserveringen die voor 30 september niet zijn omgezet in een definitieve aanmelding vervallen en die plaatsen komen beschikbaar voor andere leden en/of introducees.

Verslagen ERTMS Homologatie materieel online

Poster 110915-v1 120x170
In de verslagen sectie van deze site vindt U de handouts van de presentaties over de ervaringen met de homologatie en certificering van ERTMS materieel op onze bijeenkomst van 15 september 2011.

Bijeenkomst 15 september

Lok met ETCS logo
De vakanties zijn (bijna) voorbij en dus wordt het tijd om weer eens naar een lezing van de IRSE Nederland te gaan.
Op 15 september 2011 vertellen Lieuwe Zigterman, Frank Walenberg en Peter Wilms U het een en ander over de homologatie en certificering van ERTMS materieel. ERTMS/ETCS komt nogal eens in het nieuws. Als IRSE hebben we in maart 2010 een uiteenzetting gehad van Hans van Zandvoort (ProRail) over de ervaringen met ETCS level 1 op de Havenspoorlijn. Deze keer richten wij onze blik op het materieel. Lieuwe Zigterman zal vertellen over zijn ervaringen – vanuit KEMA Rail Transport Certification als Notified Body – met het certificeren van de Siemens locomotief ES64F4. Vervolgens schetst Frank Walenberg de context vanuit de Europese benadering en de daaruit voortvloeiende regelgeving. En hoe dat alles in de praktijk uitwerkt voor de eindgebruiker, daarover vertelt Peter Wilms. Hij geeft vanuit het perspectief van MRCE een presentatie over de recente ervaringen met de ETCS projecten binnen MRCE. Dit gaat iets verder dan alleen de certificering. Daaraan gekoppeld de vooral commerciële implicaties voor de eigenaar en de vervoerder

De bijeenkomst vindt plaats bij Movares in Utrecht en we verwachten U vanaf 16:00 uur.
 
16:00 – 16:15 uur Ontvangst met koffie/thee
16:15 – 16:45 uur Ervaringen van een Notified Body met het certificeren
                          Door: Lieuwe Zigterman
16:45 – 17:15 uur Europese Context en Regelgeving
                          Door: Frank Walenberg
17:15 – 17.45 uur Praktijkervaring Mitsui
                          Door: Peter Wilms
17:45 - 18:00 uur  Vragen / Discussie
18:00 – 18.45 uur  Borrel / hapje

Aanmelden kan zoals gewoonlijk weer via onze
eventbrite site. Leden hebben voorrang, introducés kunnen deelnemen na een vraag per e-mail aan onze secretaris of daarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn.

Extra bezoek OCCR gaat door

Op onze vraag of er belangstelling is voor een extra bezoek aan het OCCR is een flink aantal bevestigende antwoorden ontvangen. Peter Musters en Tom Spronk gaan nu een een geschikte datum zoeken. Zodra die bekend is melden we ons weer.

Aspect 2010 Call for Papers

Aspect 2012 logo
Every few years the Institution of Railway Signal Engineers(IRSE) organises an international conference on the themes of Automation, Signalling, Performance, Equipment, Control and Telecommunications (ASPECT).The next ASPECT conference will take place at the prestigious Queen Elizabeth II Conference Centre in the heart of London, UK from 10-12 September 2012. The timing makes this an extra special conference – just after the Olympic Games have been held in the city, and at the start of a year of special events to celebrate the IRSE’s Centenary.
The IRSE has issued a Call for Papers, which can be found on the IRSE website at http://www.irse.org/aspect/. The Call for Papers is a downloadable PDF with full details of paper selection process, and a response form which should be completed  and returned to the IRSE by email (aspect@irse.org) by 1 November 2011.
The organisers are keen to ensure that the conference covers a broad range of topics within the theme, and the widest international coverage. With this in mind can I ask you to spend a few minutes thinking about what YOU  might wish to present at the conference, or pass the details on to a colleague who is best placed to make a response to the Call for Papers.

ATBe voor historisch materieel

Stoomtrein

Aan de presentaties bij het verslag van de international younger members visit in juni 2011 is een presentatie over de vereenvoudigde ATB apparatuur voor historisch materieel, in dit geval een stoomloc van de VSM toegevoegd die wellicht voor een breder publiek interessant is.

Younger Members Visit

Updated July 8th.
Jonge leden bezoeken control room
During the weekend of June 11th, 2011 the IRSE Younger Members section visited the Dutch Younger Members. They visited the Railinfra Opleiding Training Centre, the Amsterdam Control Room, The Operational Control Centre Rail in Utrecht and went on a steam trip on VSM. The presentation files for the IRSE Younger Members visit to the Netherlands are now online, as well as pictures taken durig the visit.
Foto's Vialis en ALV 2011Op 12 mei 2011 waren we te gast bij Vialis in Houten voor een rondleiding door het bedrijf en de Algemene Leden Vergadering 2011. We begonnen met een rondleiding door het bedrijf, waar altijd wel weer iets nieuws te zien is, zoals een opstelling waar led seinen aan een portaal werden getoond, bedoeld als opvolgers/vervangers voor de lichtgeleiderseinen en een nieuwe aluminium AHOB boom met schorten. Na een presentatie over het bedrijf was het tijd voor de Algemene Leden Vergadering. Dat plaatsvervangend voorzitter Peter Musters er goed de wind onder heeft bleek wel uit het feit dat een snelheidsrecord werd gevestigd bij het afhandelen van de formaliteiten, maar niet nadat Peter Musters mede bestuurslid Peter Otten nog eens uitgebreid geluk had gewenst met zijn recent ontvangen koninklijke onderscheiding.

Een selectie van de foto's vind U hier
De link naar Vialis presentatie vind U in het verslag

November Lelystad

Tijdens de ALV vandaag lichtte Peter Musters een tipje van de sluier op mbt het programma voor de bijeenkomst in November. We gaan kijken naar de Smartlock interlocking die vanaf september 2011 de beveiliging van Lelystad voor z'n rekening neemt en de Smartlock en het RBC die de Hanzelijn zullen gaan beveiligen. Tevens werd aangekondigd dat we de buitenlandse excursie uitstellen tot voorjaar 2012 om qua planning niet al te dicht in de buurt van de IRSE Conventie en het November programma te komen.

IRSE Swiss section opgericht

Op 5 mei 2011 is in Bern de Zwitserse sectie van de IRSE opgericht. Op de foto overhandigt Heinz Walser (links) de sleutel van de sectie aan Markus Montigel (rechts). Foto door Werner Welti. een verslag van de oprichtingsvergadering volgt in IRSE News uitgave juni 2011.

We feliciteren de Zwitserse sectie van harte en wensen ze veel succes.


Peter Otten onderscheiden

Vandaag ontving Peter Otten uit handen van de burgemeester van Culemborg een Koninklijke onderscheiding. Peter is vanaf heden Lid in de orde van Oranje Nassau.
Peter heeft veel maatschappelijke functies en activiteiten verricht voor de samenleving, met name in Culemborg. Peter is de grote initiator van de stichting Hospice, vrijwilligers palliatieve terminale zorg voor de laatste levensfase. Daarnaast doet hij veel pastorale werkzaamheden en zet zich in voor de kwetsbare mensen zoals ook het Elisabeth weeshuis.
Peter's doelgerichtheid, werklust en communicatieve vaardigheden komen hierbij goed van pas
Peter begon, na zijn studie Elektrotechniek aan de TU Eindhoven, in 1972 bij de NS. Gezien zijn technische opleiding kwam hij terecht in de technische hoek en is daar 36 jaar gebleven.
Peter heeft een gedegen Trein Beveiliging opleiding gehad, dit kwam hem goed van pas in de verschillende functies die hij heeft gehad. Gemiddeld is Peter om de 5 jaar van functie veranderd; hij heeft hiermee een zeer uitgebreide spoorse ervaring opgedaan. Zoals directeur bij ElectroRail, de huis aannemer die voor de grote uitdaging stond om alle Mechanische beveiliging installaties te vervangen voor Relais Beveiliging installaties (NX) Maar vooral heeft hij veel management functies gehad bij het ingenieursbureau van NS. Peter is altijd zeer geïnteresseerd gebleven in het vak Seinwezen en is al vroeg actief lid geworden van de IRSE, was lid van de council en de International Technical Committee.
Peter was één van de stuwende krachten achter de oprichting van de IRSE NL sectie en de afdeling Railsystemen van KIVI NIRIA.
Peter is penningmeester en een actief bestuurslid van de IRSE NL sectie.
Het bestuur van IRSE Nederland feliciteert Peter Otten van harte met deze Koninklijke onderscheiding.

ALV 2011

IRSE leden hebben inmiddels de uitnodiging voor de ALV per e-mail ontvangen. Toegang tot c.q. stemrecht op de ALV uitsluitend op basis van het toegangsbewijs dat via de toegezonden downloadlink bij bevestiging van deelname kan worden "besteld". De link naar de stukken voor de ALV is bij de uitnodiging vermeld.
De rondleiding bij Vialis en de borrel na afloop is ook toegankelijk voor IRSE Nederland leden waarvan het membership application form nog in behandeling is in "Londen".

Minor Railways Section bezoekt Nederland

De Minor Railways Section van de IRSE bezoekt op 16 en 17 september 2011 Nederland. Er is een beperkt aantal plaatsten beschikbaar voor Nederlandse belangstellenden. Meer informatie is te verkrijgen via:
Martijn Huibers Secretary Email: mrssecretary@irse.org Tel: +44 7515 623338

Belangstellingsregistratie herhaling OCCR bezoek

Recent (24 Maart j.l.) zijn we in de gelegenheid geweest om het OCCR te bezoeken.
Helaas was (vanwege de beperkte ruimte) het aantal deelnemers gelimiteerd op 56 personen.
Wij realiseren ons dat we daarmee een aantal IRSE-leden hebben moeten teleurstellen.
Daarom willen we de mogelijkheid bieden om in de tweede helft van 2011 nogmaals een bezoek te brengen aan het OCCR.
Uiteraard dient hiervoor dan wel voldoende belangstelling te bestaan.
Daarom vragen we belangstellenden om het OCCR te bezoeken dat even te melden via het contactformulier op deze site. Let wel, het betreft enkel een bezoek aan het OCCR en niet aan de VL-post Utrecht!
 
Let op: Dit betreft enkel een belangstellingsregistratie! Bij voldoende geïnteresseerden volgt later een uitvraag om u aan te melden.
 

Aankondiging ALV

12 mei 2011

Algemene Leden Vergadering IRSE Nederland


Locatie: Vialis, Loodsboot 15, 3991 CJ Houten
Tijd: 14:00 – 18:30 uurGedurende de ALV vindt o.a. de bestuursverkiezing plaats.

Deelname aan de ALV is uitsluitend mogelijk op uitnodiging, voor IRSE leden met een geldig lidmaatschap, die ook lid zijn van de IRSE Nederland

Routebeschrijving

De Nederlandse Beveiligingsfilosofie

De Professional Development werkgroep van de IRSE-Nederland heeft een werkdocument gepubliceerd waarin ze probeert de principes van de Nederlandse Beveiligingsfilosofie vast te leggen en voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Volg de link naar onze Kennis pagina's om het boekje "De Nederlandse Beveiligingsfilosofie" van Juli 2013 te lezen.

Excursie OCCR


Op 24 maart 2011 waren we te gast bij het OCCR Utrecht en de VL post Utrecht. Kijk op de verslagenpagina voor het verslag van het bezoek aan het OCCR

Signals Are Key

This article is a report on the paper given to the IRSE Dutch section on February 9th 2011, by Vincent Weeda, Prorail and David Koopman, DHV. It also borrows extensively from a paper in Dutch, published in November 2010 for the Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk by Vincent Weeda, Bruno van Touw and Klaas Hofstra, all ProRail.

ProRail has been looking at Japanese railway practices for some time now, in an effort to understand the „secrets” behind their efficiency and see how these could be applied at home. In fact they had their „man in Japan” spend a year there and posted regular reports on his findings on their intranet. In a recent presentation to the IRSE Dutch section, Vincent Weeda (ProRail) and David Koopman (DHV) explained a concept they call „Kort Volgen” which literally translates as „rapid following” and is all about shorter headways and less complicated lay-outs. Something that should be very familiar to those of us involved with rapid transit systems.
To start it off, some observations about Japanese performance were given:
 • ¥ On many (sub-)urban lines a slow train and an intercity service, both at 10 minute intervals is operated
 • ¥ In and between cities large numbers of passengers are transported
 • ¥ 97% of trains operate at less than 5 minute delay
 • ¥ In busy spots a train stops at a station every 2 minutes
 • ¥ Signals passed at danger are extremely rare
 • ¥ In most railways fares have not been raised since 1987
 • ¥ Railway companies operate both infrastructure and trains and are profitable
No wonder ProRail, which has enjoyed less than favourable reviews of its performance by both passengers and parliament off late, are asking themselves „How do they do it?”. The answer it turns out is surprisingly simple and has nothing to do with our traditional perception of white-gloved drivers, miraculous quality management practices and rigid discipline. The secret formula is keeping things simple and focussing on the essentials. Not necessarily as an integrated railway, but as a business. If you want to make more money, you operate more trains and transport more passengers. That in turn requires more capacity and an unobstructed flow of traffic.
 1. 1. One of ProRail’s first observations was that „Signals are Key to Everything”, always something that goes down well with an IRSE audience.
 2. 2. Optimum traffic flow requires signals to be spaced at short distances, if needed 100 meters apart, so every train releases its route for a next one quickly.
 3. 3. A smooth flow of traffic even when trains bunch up, and speedy recovery of perturbations also requires short signal spacing.
 4. 4. In designing a line, signal placing should be as restriction free as possible.
 5. 5. Speed is essential, but avoiding slower speeds is more important than high maximum speeds.
 6. 6. Short dwell times are essential, as are rapid turnaround times at terminal stations.
That’s really all there is to it. Of course the Japanese also have their stabling yards, depots and workshops and the tracks and point work to get to and from them. But first and foremost, the principle is to keep it simple and concentrate on the essentials. All frills cost money, require maintenance and are a source of disturbances. „If it’s not there, it can’t break”. And therein lies the lesson for our railways it would appear. In contrast, Vincent points out that Dutch requirement specs for a layout read like long wish lists with endless restrictions. Some of the examples quoted are:
 • ¥ Additional point work for various scenarios to handle disturbances.
 • ¥ Additional crossovers to cater for possible future timetables.
 • ¥ Bi-directional working on all tracks, even when four tracks are available, to overtake defective or slow trains.
 • ¥ Braking distances based on worst-case performance of each and every train (as designed decades ago).
 • ¥ Maintaining existing functionality.
 • ¥ Future proofing of everything.
Of course all these requirements have their backgrounds and historic justifications. But together they result in overly complex systems, the consequences of which are seldom analysed. In short it leads to a very expensive infrastructure, which paradoxically is hardly able to deliver the required performance anymore.
So how does this affect signalling? The engineers sent on the study trips to Japan noted that the Japanese had no qualms about placing a signal almost everywhere, including places where Dutch engineering rules would never allow this to be done. Examples are directly in rear of the platform, just in advance of a level crossing, after a set of points etc. Secondly the layout appeared much less complicated, with almost no bidirectional working, much less points and crossovers and much simpler station throats.
When they discussed our engineering rules with their hosts, the simple question returned was „but how can you possibly position a signal anywhere then?”

In adopting the Japanese principles, the first rule of thumb was “just position all the signals you need to optimize traffic first, and let the other technical systems follow from there” (as opposed to today where e.g. an overhead sectioning or level crossing can prevent optimal signal spacing). And „don’t worry about trains stopping at inconvenient locations too much. Just make sure they can move on quickly instead”.

Short signal spacing in the direction of travel, is another example. In Holland, bidirectional working is required virtually everywhere. But what does it really get us, is the question Vincent asks. In disturbed situations, following an accident, more often than not, both tracks are blocked. If we want to drive past a stranded train, we disturb the traffic in the other direction and defective trains can (or should be able to) be removed fairly quickly anyway. It is an eye-opener to see how much simpler the layout becomes if we abandon bi-directionality. Signal placement is simplified dramatically, control systems and algorithms become simpler, drivers and signalmen have better overview and situational awareness etc.

A typical Japanese layout has much less points than ours. Points can give flexibility in disturbed situations, although „ only to a degree” as pointed out in the discussion of the benefits of bidirectional working. But this flexibility comes at a price. Points eat capacity, as they limit signal placement options and usually introduce speed restrictions. Not just when traversed diverging, but also due to induced cant limitations, standardization of point types leading to requirements to apply only in straight sections of line etc. They impose restrictions on timetables, as they have to be traversed and require de-rusting movements to be made regularly, offer the possibility for misrouting, require inspections and scheduled maintenance. They are an inherent safety risk, subject to wear and tear themselves but also cause wear to rolling stock etc. And in the Japanese philosophy one should avoid the need for, rather than employ the option of rerouting.

In employing these different „system philosophies”, the potential for simplification and cost saving appears to be enormous. Compare Tokyo and Utrecht Central stations. Both have a similar number of platforms and a comparable role in the network. Tokyo Central has 28 points, Utrecht Central has 280! Both stations have uncoupled the main traffic streams to eliminate crossing moves as much as possible. At present Utrecht handles 60 train movements per hour, Tokyo handles 180.

In Holland most stations have a generic speed limitation of 40 km/h within the station limits. This is due to the nature of the Dutch ATP, but also to limit the number of point type and space taken up by them in the complex station throats. If we could raise the lower speeds on the network first, or instead of concentrating on higher speeds, that would optimise traffic flow as well as benefit both slow trains and InterCitys alike. And it avoids the capacity penalty usually incurred when the speed differential between train types is increased.

Early traffic simulations by the study group showed that this concept has promise and now the studies are being extended to the SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) corridor upgrade project.

As an example, one simulation showed that the simple addition of a signal directly in rear of a platform on a station on the open line and leaving out the cross-overs traditionally found in such locations, still respecting all other design constraints like braking tables etc. would increase theoretical line capacity by some 29%. Most readers will note that this is a very common practice in rapid transit systems as it allows train to ease up to the platform and the train they are following is departing, usually referred to as platform re-occupation time. Further studies taking into account optimised braking tables etc. show even greater promise but are likely to require some more thought on the implications for safety cases when combined with the limitations of existing ATP systems. This of course led to a debate on the benefits ERTMS level 2 might deliver in such system concepts.

Any signal engineer worth his salt will undoubtedly be able to point out many potential issues with the „kort volgen” concept and the Dutch section audience was no exception. „How many Yellow signals will a driver encounter in rear of a red signal”? „Where do we get the additional ATP codes”, etc. But isn’t the real challenge to our profession to investigate under which conditions a number of these benefits can be had, as they apparently are in Japan? And why not examine how we can pick the „low hanging fruit” quickly instead of waiting for ERTMS to be rolled out as an enabling technology. And „adopting 1954 engineering rules to ERTMS design has already been shown to deliver just about no capacity benefit at all”, as one of the members in the audience remarked.

We are perhaps left with the question „can it really be that simple”. And if it is, why hasn’t it been tried before. And the obvious answer might be that it has, and successfully as well. In rapid transit and urban railway settings. So the real issue might be to adopt these principles on mixed traffic lines and break out of the heavy rail design paradigm. It will be interesting to see how this develops and observe a possible application to the SAAL project.

Wim Coenraad

Boekenlijst HBO beveiligingsleergang

Leden zullen verder wellicht geïnteresseerd zijn in de boekenlijst van de in 2011 op initiatief van Prorail gestarte "HBO beveiligingsleergang" waaraan ook de erkende IBs meedoen.

ETCS for Engineers

Nieuw textbook


Onlangs is bij Eurailpress het IRSE boek ETCS for Engineers gepubliceerd. Een leerboek voor ingenieurs geschreven en geredigeerd door en groep "experts" op het gebied van ETCS. Als auteur van hoofdstuk 4.1 zal ik, om de schijn van vooringenomenheid te vermijden maar afzien van een recensie, die volgt binnenkort in IRSE News
 
IRSE leden betalen bij bestelling via IRSE 46 Engelse ponden, bij bestelling via de uitgever is de prijs 68 euro.
Om te bestellen gaat U naar ww.irse.org, kies "irse online", log in, kies "items for sale" en blader naar de pagina met het boek.
Meer info en preview:
 http://digimagazin.eurailpress.de/ETCS/magazine.html

Kort Volgen


Op 3 februari 2011 hadden we een full house bij DHV. Kijk op onze verslagen pagina voor de video's, de powerpointsheets en de simulatie.

Younger Members Technical Visit 2011

A technical visit to Amersfoort, Apeldoorn, Utrecht and Amsterdam organized by the IRSE Dutch Section in conjunction with the IRSE Younger Members will be held on 10-11th June 2011Lees verder...

Aanmelding Kort Volgen gesloten

De aanmelding voor de activiteit Kort Volgen op 3 februari 2011 is gesloten, alle beschikbare plaatsen zijn gereserveerd.

Kort Volgen

Programma
16:00 – 16:20 uur Ontvangst met koffie/thee
16:20 – 16:30 uur Welkomstwoord
Door: Xaf Utberg,
directeur Rail (DHV)
16:30 – 16:40 uur Introductie sprekers en toelichting presentatie
Door: Alwin van Meeteren (DHV)
16:40 – 17:00 uur Toelichting op beleid ‘kort volgen’
Door: Vincent Weeda (ProRail)
17:00 – 17:20 uur Demonstratie/case
Door: David Koopman (DHV)
17:20 – 17:30 uur Vragen/discussie
17:30 – 18:30 uur Borrel/hapje

Klik hier voor de
uitnodiging
[Update 22-01-2011] Alle plaatsen zijn gereserveerd, de aanmelding is gesloten.

Seminars en Papers

Aan de ledenpagina's is een sectie seminars en papers toegevoegd. Hier zijn nu de papers van het IRSE treindetectie seminar van Oktober 2001 en de papers van het Modern Railway Signalling & Telecommunications seminar van Oktober 2010 in Delhi toegevoegd.

Alleen toegankelijk voor IRSE leden met een geldige login.