Fijne Feestdagen

Het bestuur wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2015

Verslag Alcatel Lucent

141030 ROHS uit AL

Tja, ons zei het ook niet meteen iets, maar na de lezing op 30 oktober bij Alcatel Lucent is het voor ons een eitje. Die oude spullen gaan er uit. Meer weten, kijk naar ons verslag en lees de handout van de sheets er nog eens op na!

IRSE News 205 en Proceedings 2013-2014

IRSE News Issue 205 Cover

IRSE News 205 is verschenen en in de enveloppe zit, afhankelijk van je type lidmaatschap, ook de proceedings DVD.
IRSE News Issue 205 dowloadlink voor leden.
Het IRSE News archief is vrij toegankelijkLeden kunnen de proceedings 2013-2014 ook downloaden.
proceedings ouder dan twee jaar zijn algemeen beschikbaar

Eindejaarsbijeenkomst 2014

Deelnemers aan de lezing bij Alcatel Lucent hebben het al gehoord. Op 28 november aanstaande om 15:30 hebben we we het traditionele eindejaarsevent, een lezing met aansluitend het samenzijn met onze partners gepland. De uitnodigingen zijn verstuurd. Voor de lezing en voor het diner is een aparte aanmelding vereist, voor het diner moeten we een eigen bijdrage vragen. Reageer snel, want het aantal plaatsten is beperkt en wie het eerst komt, het eerst maalt. Aanmelden kan alleen met de link in de uitnodiging.

Wel lid en geen uitnodiging ontvangen? Kijk dan eens in de spam box en als dat niets oplevert, neem dan contact op via ons contact formulier zodat we je adresgegevens kunnen vergelijken met die in ons ledenbestand.

Ad Pontier en Jan Meijer 25 jaar lid

ad pontier speldje

ALV en bezoek aan Thales Transportation Nederland

Rondleiding OV Chipkaart poortjes bij Thales
Op 15 mei 2014 waren we te gast bij Thales Nederland. Na de Algemene Leden Vergadering volgde een bezoek aan de test ruimtes voor kaartverkoop automaten en toegangspoortjes, assentellers en het landelijk OV Chipcard Monitoring en Control Centre.

Klik hier voor de foto’s van de ALV en het bezoek aan Thales

Welkom Fred Kossen

Foto Fred Kossen
Na een geanimeerde Algemene Leden Vergadering kunnen we Fred Kossen verwelkomen als nieuw bestuurslid met als portefeuille de Jonge Leden zaken.
Van de volgens het rooster van aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn de volgende leden tijdens de ALV 2014 herkozen.

Wim Coenraad, Peter Musters, Henk Scholten, Maarten van der Werff, Tom Spronk en Paul Hendriks.

Kandidaatstelling bestuur

In overeenstemming met art 17 van ons huishoudelijk reglement maken we hierbij bekend dat de periode van kandidaatstelling voor ons bestuur is afgesloten.

Van de volgens het rooster van aftredende en herkiesbare bestuursleden hebben de volgende leden zich herkiesbaar gesteld:

Wim Coenraad, Peter Musters, Henk Scholten, Maarten van der Werff, Tom Spronk en Paul Hendriks.

Kirsten Luiten-Loeff is onlangs met haar gezin op
wereldreis gegaan en stelt zich daarom deze keer niet kandidaat.

Op onze oproep voor aanmelding hebben de volgende leden positief gereageerd:


Op de Algemene Leden Vergadering 2014 kunnen de IRSE Nederland leden hun keuze uit deze kandidaten maken.

Het IRSE Yellow Book is uit

Railway Signalling and Control Yellow Book 1082x825
De IRSE heeft een nieuw leerboek gepubliceerd. Na de voorgaande groen en rode versie heeft de IRSE nu een eigen Yellow Book Winking
Het boek bouwt voort op de vorige versies van Railway and Control Systems. Het behandelt nieuwe onderwerpen als ETCS, Signal Sighting, modulaire seinwezen technologie, updates van standaarden en het concept van system engineering. Het is beschikbaar in Hardback (£40 voor leden, £65 voor niet-leden) en in softcover (£35 voor leden, £60 voor niet-leden) prijzen exclusief verzendkosten. Om te bestellen log je in op IRSE online of je download het bestelformulier.

Is ERTMS Secure?Op 16 april 2014 presenteerde Prof. dr. ir. Jan Friso Groote (TU Eindhoven, Faculteit Wiskunde en Informatica) zijn visie op de software veiligheid van ERTMS en Spoorweg Beveiligingssystemen in het algemeen.


De video van deze IRSE Nederland over ERTMS en Security lezing is hier terug te kijken of te downloaden. En de sheets kunt u erbij houden om het verhaal beter te kunnen volgen.

Let op, de video is 3,9 GB groot en de lengte is ca 1h33. is dat te veel voor je? Kom even bij een bestuurslid langs met een USB stickie en we lossen het op.

Eventbrite

Een korte uitleg over de werking van Eventbrite en de registratie voor een IRSE-NL event.

Voor alle programma onderdelen nodigen wij de leden uit via een email verzonden vanaf eventbrite. Deelname is alleen mogelijk op uitnodiging en na een geslaagde aanmelding via eventbrite. Zo houden we het aantal beschikbare plaatsen in de gaten en zorgen we ervoor dat leden voorrang hebben op introducés. Als een eigen bijdrage voor deelname vereist is vindt de betaling daarvan ook direct bij aanmelding via eventbrite plaats. Het ticket dat u wordt toegezonden is het bewijs van deelneem en betaling indien vereist.

Zonder ticket heeft u geen toegang!

 Na het ontvangen van een uitnodiging voor een event per email via Eventbrite kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. Na het aangeven dat men deel wil nemen zijn er twee mogelijkheden: 
1. Er komt een vervolgscherm waar binnen 15 minuten de registratie volledig gemaakt dient te worden, dus naam etc. invullen en nogmaals bevestigen en eventueel betalen. Hierna volgt een E-mail met een toegangsticket
2. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar en u wordt op de wachtlijst gezet. Mochten er weer plaatsen beschikbaar komen door b.v. afzeggingen, dan zal vanaf de wachtlijst een uitnodiging gestuurd worden. Hierop dient u binnen een dag te reageren aangezien daarna de volgende van de wachtlijst aan de beurt is. Registratie gaat weer zoals vermeld onder 1. 
U kunt pas deelnemen aan het event wanneer u beschikt over een uitgeprint ticket! Helaas zijn we genoodzaakt om hier bij de volgende events op te controleren. Geen ticket betekent geen deelname. Op de wachtlijst staan betekent nog geen deelname, geen volledige registratie betekent geen deelname.

Voorkeursbeslissing ERTMS Uitrol

De staatssecretaris heeft vandaag de voorkeursbeslissing voor de uitrol van ERTMS naar de tweede kamer gestuurd.

Keuze voor eindbeeld 1, Level 2 only op het PHS net, treinen eerst uitrusten. uitrol tussen 2016 en 2028, kosten ca 2,5 mrd.


Overzicht van de al gerealiseerde en al eerder overeengekomen uitrol van ERTMS tot 2030
Figuur Overzicht van de al gerealiseerde en al eerder overeengekomen uitrol van ERTMS tot 2030 uit Railmap ERTMS versie 3.0


Aankondiging Algemene Leden Vergadering 2014

Hierbij doen we een aankondiging van de Algemene Leden Vergadering die op 15 mei 2014 zal plaatsvinden bij Thales.

Leden zullen op de gebruikelijke wijze worden uitgenodigd via eventbrite.

Voorlopige agenda:

a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Vaststelling van de contributies;
f. Vaststelling van de begroting;
g. Benoeming bestuursleden;
h. Rondvraag

Kandidaatstelling voor de bestuursfuncties moet schriftelijk via de secretaris en uiterlijk op 2 mei 2014 ontvangen zijn.

Alleen corporate IRSE leden (Associate Member, Member, Fellow, Honorary Fellow) die hun contributies volledig betaald hebben kunnen zich kandidaatstellen en hebben stemrecht op de ALV

Oproep Kandidaatstelling Bestuursleden

Op 15 mei a.s. is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Dit jaar zijn we te gast bij Thales. Via EventBrite worden jullie hiervoor uitgenodigd.

Zoals bekend hanteren we een Rooster van aftreden, waarbij elke twee jaar een aantal bestuursleden aftreden en zich herkiesbaar kunnen stellen. Indien dit het geval is dan wordt dit door het bestuur tijdens de ALV aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
Bestuursleden kunnen maximaal 3 keer herkozen worden, wat betekent dat een bestuurslid maximaal 8 jaar in het bestuur zitting kan hebben.
Dit jaar is er sprake van een vacante positie binnen het bestuur waarvoor we op zoek zijn naar geschikte kandidaten. Hoewel ieder IRSE lid uit de klasse Member, Associate Member en (Honorary) Fellow zich natuurlijk als kandidaat kan aanmelden, zijn we nadrukkelijk op zoek naar verjonging.

De vacante bestuursfunctie betreft de jonge IRSE-leden. Hoe zorgen we ervoor dat zij zich (nog meer) verbonden gaan voelen met IRSE en op welke wijze kunnen we deze doelgroep het best faciliteren.
Indien je je kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie stuur dan even een mail met argumentatie naar: secretaris@irse.nl

Aanmeldingen dienen cf. art. 16 van het huishoudelijk reglement binnen drie weken na het verschijnen van deze aankondiging, dwz uiterlijk 2 mei 2014 schriftelijk te zijn ontvangen door de secretaris.

Is ERTMS secure?

Op 16 april 2014 organiseren we een lezing in het kader van de Cybersecurity van seinwezen systemen.

Locatie Arcadis in Amersfoort
Tijd: van 16:00 tot 18:00

De lezing is alleen toegankelijk voor leden in het bezit van een geldig toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zoals gebruikelijk alleen op uitnodiging via Eventbrite en wie het eerst komt het eerst maalt.

Spoorzone Delft


Bezoek aan de spoorzone Delft
Het verslag van de Technical Visit aan Spoorzone Delft en de foto’s staan online.

PBM bij bezoek spoorzone Delft

icon veiligheidshelm
Tijdens het bezoek aan Spoorzone Delft krijgen wij de mogelijkheid om de bouwplaats te bezoeken en een deel van de tunnel te bekijken. Hiervoor is het wel van belang dat een ieder zijn PBM meebrengt (Helm, veiligheidsschoenen, geel vest). Er is slechts een zeer beperkte voorraad leen PBM beschikbaar in de maten: te groot en te klein. Geen PBM betekent geen bezoek aan de bouwplaats.
NB: Het aantal plaatsen is beperkt en de activiteit is „uitverkocht”. Toegang alleen op vertoon van Uw eventbrite ticket (en met Uw PBM)

Bezoek Spoorzone Delft

Omdat de aanmeldingen achterbleven is de spring technical visit ingekort. We brengen als sectie gewoon het geplande bezoek aan de Spoorzone Delft op vrijdag 7 maart, het programma voor de zaterdag vervalt. Voor IRSE leden van buiten onze sectie die zich aangemeld hadden houden we op vrijdag plaatsen vrij.