Cursus Technisch Ambtenaar-Elektrische leidingen compleet

De tekeningenbladen 1 en 2 behorende bij het hoofdstuk over Bovengrondse Elektrische Leidingen zijn geplaatst.