De Mistral gaat even liggen

Eind 2008 begon het Mistral project met de aanbestedingsprocedure voor de elektronische beveiligingen voor de corridors in Plateau 1. In juni 2010 blies de ProRail directie die tender procedure af. Formeel was er een mismatch tussen de aanbiedingen en de vraag van ProRail geconstateerd.
Maar er is nu ook een brede heroverweging gaande. Bovendien is geconstateerd dat met de introductie van elektronische beveiligingen de lifecycle kosten van de beveiliging zijn gestegen in plaats van gedaald. Kortom, tijd om eens een pauze in te lassen en het hele programma nog eens goed te doordenken. Dat zijn gebeurtenissen die alle werkende IRSE leden op de een of andere manier gaan raken. Reden genoeg om ons programma om te gooien en de Mistral manager, Pieter Weeder, uit te nodigen op 16 september as de toelichting die de leveranciers en ingenieursbureaus gehad hebben ook eens aan de IRSE leden te presenteren. Omdat de scenario analyses nu lopen zal de ruimte voor discussie beperkt zijn tot een onderlinge discussie van onze leden.