Update bezoek België

Zoals jullie in nieuwsbrief 07 hebben kunnen lezen brengen we in September een bezoek aan België. Inmiddels is het programma enigszins aangepast en nader ingevuld.
De aanpassing houdt in dat het in September niet mogelijk is om een presentatie over Mistral te geven, met name de fase waarin het aanbestedingstraject van Mistral zich dan bevindt is hier debet aan. Verder is de locatie van het avondprogramma nu ook duidelijk. We zullen dan ook overnachten in Brussel.
Zoals eerder gemeld worden alle kosten door Alstom gesponsord met uitzondering van de overnachtingskosten; deze zijn voor eigen rekening.
Op dit moment zijn er nog plaatsen beschikbaar. We hebben dan ook besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen tot eind Juni 2009.
Dus heb je belangstelling om mee te gaan, meld je dan aan via: secretaris@irse.nl