Bestuursmutaties

Onze vice-voorzitter, Marco Jungbeker, heeft een nieuwe functie bij Siemens Canada aanvaard en heeft daarom zijn bestuursfunctie neer moeten leggen. We willen in de onstane vacatures voorzien door Peter Musters de functie van vice-voorzitter over te laten nemen en Fred Dissel de opengevallen plaats in te laten nemen. We bedanken Marco voor zijn inspanningen en kijken al uit naar de IRSE-NL technical visit aan Toronto, waarvoor de eerste plannen tijdens Marco's afscheidsborrel op de grote markt in Brussel al gesmeed zijn.