Online publicaties

Denk aan:
  • IRSE News for as many issues as we have scanned (starting at Issue 1)
  • IRSE Proceedings up to 2001
  • Original Green Books
  • Over 700 Technical Papers from IRSE Australasia meetings.
  • Abstracts for more than 150 papers (the abstracts are publicly available, downloads for members).
  • Many other items.
Omdat de secties nog niet in de geïntegreerde ledendatabase in Londen kunnen kijken moeten ze zelf ook nog hun eigen ledenbestanden bijhouden. Daarom kan een Nederlands IRSE lid niet zomaar inloggen op de ledenpagina's van de Australiërs en vice versa. Uw bestuur heeft echter wel toegang, dus voorlopig kunt U via ons informatie opvragen. Voor zover onze tijd en middelen dat toelaten zullen we daarbij behulpzaam zijn. Probeer echter eerst op andere wijze Uw downloads of bestanden te vinden. Bijvoorbeeld, de Proceedings van 1913 t/m 2001 zijn door de Australiërs op DVD gezet. Die DVD is te bestellen via de Australische website, de IRSE in Londen. Die Gigabytes gaan we dus niet nog eens voor U downloaden en toesturen! En natuurlijk is deze service alleen beschikbaar voor onze leden!