Hebel Riegel und Signale

20180530-20180530-IMG_0608_Peter Hefti

Tijdens de IRSE-conventie van 2018 presenteerde Hans G Wägli, voormalig perschef van SBB, zijn boek over de geschiedenis en principes van de Zwitserse mechanische beveiligingen. Het is met 476 pagina’s een kloek werk, maar als je Duits kunt lezen, is het de prijs zeker waard.

Lees hier de
boekbespreking

Cursusboekje ATB Algmene Informatie

ATB-alg-info-deel-1
Voor de liefhebber hebben we een scan van het cursusboekje ATB Algemene Informatie deel 1 (gewijzigde herdruk uit januari 1987) online gezet. Helaas blijkt in ons exemplaar blz 10 te missen. Als iemand die nog heeft……

Het IRSE Yellow Book is uit

Railway Signalling and Control Yellow Book 1082x825
De IRSE heeft een nieuw leerboek gepubliceerd. Na de voorgaande groen en rode versie heeft de IRSE nu een eigen Yellow Book Winking
Het boek bouwt voort op de vorige versies van Railway and Control Systems. Het behandelt nieuwe onderwerpen als ETCS, Signal Sighting, modulaire seinwezen technologie, updates van standaarden en het concept van system engineering. Het is beschikbaar in Hardback (£40 voor leden, £65 voor niet-leden) en in softcover (£35 voor leden, £60 voor niet-leden) prijzen exclusief verzendkosten. Om te bestellen log je in op IRSE online of je download het bestelformulier.

Nederlandse Spoorwegbeveiliging Filosofie boekje versie 5.0 online

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan heeft de werkgroep Professional Development een boekje met als titel Filosofie, principes, functies en systemen voor de Nederlandse spoorwegbeveiliging gepubliceerd. Dit boekje is in gedrukte versie aan leden cadeau gedaan is is nu hier te downloaden.

ATB Baanapparatuur

ATBEG Remcurve
Na lange tijd weer eens een toevoeging aan de serie "Oranje Leerboeken" en wel deel 1 ATB baanapparatuur tekst en tekeningen, de versie uit 1975.

AKI tekeningen

AKI fig 2
In de serie oranje boeken is het deeltje met de AKI tekeningen geplaatst.

Beveiligingssystemen op NS baanvakken

Beveiligingssystemen op NS Baanvakken
We vonden nog een inleidend cursusboek Beveiligingssystemen op NS baanvakken uit 1974 terug.

Oranje elektronica

EBP Alkmaar
Via de collega's ontvingen we nog een oranje boekje over het EBP systeem. Niet zozeer een cursusboek van NS Opleidingen, maar een instructie voor de EP 4.12 specialisten die de EBP kennis moesten verspreiden. Uitgave datum niet vermeld, maar dat moet halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw geweest zijn. Dat is ook te zien aan de illustratie die dat typisch dotmatrix printer uiterlijk uit die tijd laat zien, terwijl de tekst nog van en typemachine afkomstig moet zijn.

Oranje is boven

Kaft van VBBS cursusboek
Met de plaatsing van de CVL deeltjes, de VBBS systemen (VCVL, TPRB) en het deeltje over de stop-door schakeling staat ons leerboeken archief nu wel zo'n beetje online. Wie nog wat in de kast heeft staan kan zich melden. En onthoudt: Ook al worden sommige systemen nog gebruikt, de informatie in cursusboeken uit de vorige eeuw kan onvolledig, onjuist en achterhaald zijn. Gebruik ze als U zich in de principes wilt verdiepen, maar het zou uiterst onverstandig zijn er in het dagelijkse werk gebruik van te maken. De IRSE en IRSE Nederland aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, in welke vorm dan ook. van deze informatie.

Oranje uitbeiding

Kaft Waalwijk Cursusboek
In het hoofdstuk NX systeem 68 is het boekje met de voorbeeldschakelingen van het baanvak 's Hertogenbosch-Geertruidenberg, beter bekend als "Waalwijk" toegevoegd.
En met betrekking tot de overwegen is het deel AHOB met AY Steller nu beschikbaar.

Alweer meer oranje boeken

Vandaag toegevoegd aan de bibliotheek: Automatisch Blokstelsel met Beveiligd Linker Spoor, Automatisch Blokstelsel met Dubbel Enkelspoor, beter bekend als 4 draads APB, Deel 1 en deel 2 van Het Wissel en nog een kleintje over het Elektrisch Stick-relaisBenaming van wissel onderdelen

Nog meer oranje boeken

Het theoriedeel van het leerboek spoorstroomlopen is aan de collectie toegevoegd.

En weer meer oranje boeken

Het deel Automatisch Blokstelsel zonder Linkerspoorbeveiliging en Symbolen en Benamingen op Beveiligingstekeningen is toegevoegd.

Meer oranje boeken

Aan de collectie oranje leerboeken hebben we de exemplaren over het bedientoestel en automatische overwegen toegevoegd

Oranje boeken

brom piep kraak
De oranje cursusboeken van NS Opleidingen. Hele generaties seinwezen technici is ermee opgeleid en velen van ons hebben ze nog in de kast staan. Gestencild en met geplakte rug. Nu we steeds meer overgaan naar flexkantoren waarin iedereen een lokkertje heeft voor zijn laptop en mobile telefoon zullen er heel wat van die boeken in de containers verdwijnen. Net als de techniek zelf "end of life" begint te worden. Tijd voor een conserveringsproject van althans de boeken.

Heeft u ze nog en kunt U de gedachte verdragen dat we ze lossnijden en scannen? Neem dan contact met ons op.

We plaatsen het eerste exemplaar. Stationsbeveiliging Type NX-systeem 68 Tekstboek deel 1. Met de aantekeningen en kleurtjes etc. van de oorspronkelijke eigenaar er nog in. Tijd voor een prijsvraag, vooralsnog zonder prijs? Van wie denkt U dat dit boek was? De enige tip van de sluier die we op kunnen lichten, het is niet een bestuurslid……

No ook beschikbaar deel 2 en het boek met de tekeningen.

Spoorwegserie 1

Kaft van Spoorwegserie deel 1: SeinwezenVan Ronald Bresser kregen we een gescand exemplaar van een oudere publicatie van de Nederlandse Spoorwegen uit de spoorwegserie 1 (?) over het Seinwezen, geschreven door ene Piet Bakker. Het geeft een inleiding voor leken in de mechanische en elektromechanische beveiliging. Veel meer informatie over dit werkje hebben we niet, wellicht dat onze leden er nog iets meer over kunnen vertellen.

De Nederlandse Beveiligingsfilosofie

De Professional Development werkgroep van de IRSE-Nederland heeft een werkdocument gepubliceerd waarin ze probeert de principes van de Nederlandse Beveiligingsfilosofie vast te leggen en voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Volg de link naar onze Kennis pagina's om het boekje "De Nederlandse Beveiligingsfilosofie" van Juli 2013 te lezen.

Boekenlijst HBO beveiligingsleergang

Leden zullen verder wellicht geïnteresseerd zijn in de boekenlijst van de in 2011 op initiatief van Prorail gestarte "HBO beveiligingsleergang" waaraan ook de erkende IBs meedoen.

Seminars en Papers

Aan de ledenpagina's is een sectie seminars en papers toegevoegd. Hier zijn nu de papers van het IRSE treindetectie seminar van Oktober 2001 en de papers van het Modern Railway Signalling & Telecommunications seminar van Oktober 2010 in Delhi toegevoegd.

Alleen toegankelijk voor IRSE leden met een geldige login.

Professional Development paper gepubliceeerd

In september 2008 is de Nederlandse Sectie van de Institution of Railway Signal Engineers (IRSE NL) opgericht. Onze vereniging heeft tot doel de belangen en doelstellingen van de IRSE te bevorderen. Dit doel wordt bereikt door:
het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen, ofwel spoorwegbeveiligingssystemen, in de breedste zin van het woord;
het organiseren en ondersteunen van bijeenkomsten met de leden van de IRSE Dutch Section waar presentaties worden gehouden, de mogelijkheid wordt geboden voor discussies of op een andere manier de doelstellingen van de IRSE over te dragen;
het organiseren van excursies naar seinwezen- technische installaties, bezoeken van bedrijven, spoorwegprojecten en testritten;
het stimuleren en organiseren van activiteiten ter bevordering van de techniek en de toepassing van het seinwezen en de telecommunicatie.

Het huishoudelijk reglement biedt de mogelijkheid om organen van de vereniging te belasten met nader omschreven taken. Eén commissie is belast met de taak zich te richten op het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen van de Nederlandse IRSE-leden; deze commissie draagt de naam Professional Development (PD), of, in het Nederlands: 'Kennisontwikkeling’. PD is daarmee tevens een belangrijke succesfactor geworden van de Nederlandse afdeling van de IRSE.

Begin 2009 is een eerste bijeenkomst georganiseerd. Circa 10 leden gaven gehoor aan een eerste oproep; zij zijn werkzaam bij leveranciers, ingenieursbureaus of ProRail. De groep komt om de twee à drie maanden bij elkaar en is langzaam gegroeid. Tevens is enkele leden, werkzaam bij de spooraannemers, gevraagd deel te nemen. Lopende het traject is daarmee het aantal actieve deelnemers ongeveer verdubbeld. Maar samen dingen doen en dingen delen is nog niet de praktijk, het gaat niet van nature. Daar is een traject voor nodig. De groep heeft haar resultaten en gedachten gepubliceerd en hoopt nu op reacties.

Compentence guideline train-borne tcs

Op de vernieuwde website van het licensing scheme is de compentence guideline for train borne train control systems te downloaden.Lees verder...

Proceedings

De IRSE publiceert sinds 1913 jaarlijks haar proceedings. Daarin worden de papers die in Londen zijn voorgedragen gebundeld. Leden van de IRSE ontvangen de proceedings vaanf 2002 op CD. Een gedrukte versie is tegenwoordig alleen nog op aanvraag beschikbaar.Lees verder...

Inleiding systeemfilosofie

In de kennisrubriek hebben we een korte introductie in de systeemfilosofie van de beveiliging opgenomenLees verder...

GRS Pamphlet 1115

GRS pamphlet 1115 is een reclamebrochure uit 1962, in de vorm van een technische beschrijving, waarin GRS de voordelen van continue ATB systemen vergelijkt met intermitterende. Destijds speelde die discussie tussen NS en het ministerie, waarbij NS voorstander van het continue systeem was en het ministerie meer zag in intermitterende systemen, onder meer in verband met de snellere invoermogelijkheden.

Algemene Inleiding ATB

Aan onze kennispagina's is een rubriek toegevoegd mbt ATB systemen. Om te beginnen een (Engelstalige) reader over "Continuous and Intermittent ATP Systems" die geschreven is voor de IET cursus "Railway Signalling and Control Systems".
Lees verder...

Nieuwe vakliteratuur

Onlangs zijn bij Eurail Press twee neiuwe vakboeken verschenen. Het "ERTMS compendium" van Peter Winter en "Railway Signalling & Interlocking". We hebben er vast wat ingesnuffeld en een korte beschrijving toegevoegd.

Inzicht in het seinstelsel

Inzicht in het seinstelsel. Daar gaat het eigenlijk om in ons vak!

In 1974 ontwikkelde P. Jooren een cursus om zijn cursisten dat bij te brengen. En die cursus hebben we teruggevonden en on-line gezet.
Lees verder...

Het Rechtbankverhaal

In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontstond de behoefte aan een tekst die de principes van de B-relais beveiliging van NS op een voor niet-technici (nog net) begrijpelijke manier zou uitleggen. De doelgroep bestond uit juristen, zoals rechters, waaraan in zaken waarin bijv. claims werden behandeld, uitgelegd moet worden hoe het beveiligingssysteem werkt en waarop de fail-safe principes berusten. Daardoor werd deze uitgave binnen Is6 meestal aangeduid als "het rechtbankverhaal".

We hebben een exemplaar teruggevonden en voor U gescand. Veel van deze systemen zijn nog steeds in dienst en de principes zijn grotendeels nog steeds geldig.

Twee tekeningen teruggevonden

De twee nog ontbrekende tekeningen uit de Cursus Technisch Ambtenaar zijn teruggevonden, gescand en geplaatst. Het betreft bladen 19 en 27 uit het hoofdstuk Binnenapparatuur.

Op deze plaats past een woord van dank aan ProRail, afdeling ICB (InfraConfiguratieBeheer) van InfraInformatie van InfraManagement voor de geweldige hulp bij het scannen van alle tekeningen. In het bijzonder Laura Schrauwers, de Teamleider Servicedesk Infra en de manager ICB, Jolanda van der Craats, die hier toestemming voor gaf.

Achtergronden seinstelsel '54

Via Maarten van der Werff ontvingen we uit het ProRail archief de notulen van een bespeking van de Commissie Veiligheid Spoorverkeer op 1 november 1985 waarin de toenmalige Chef IS, Gerard Verheul het ontstaan en de achtergronden van het seinstelsel 54 toelicht. En zo gooien we dan de bedrijfsgeheimen van toen op het internet!

Cursus Technisch Ambtenaar compleet

De cursus technisch ambtenaar is nu (op een haar na) compleet gepubliceerd. Twee tekeningen die aan de scanner ontsnapt ware zijn opgespoord en zullen zsm worden toegevoegd.

Cursus Technisch Ambtenaar-Elektrische leidingen compleet

De tekeningenbladen 1 en 2 behorende bij het hoofdstuk over Bovengrondse Elektrische Leidingen zijn geplaatst.

Cursus technisch Ambtenaar Binnenapparatuur compleet

Het hoofdstuk over binnenapparatuur voor de mechanische beveiliging, zoals bloktoestellen, is nu inclusief de gescande tekeningenbladen geplaatst. Twee tekeningen ontbreken (nog?) in onze bestanden.

Professional Development

Eén van de doelen van de IRSE Dutch Section is het bevorderen en verspreiden van kennis van het seinwezen. In een recente bestuursvergadering is gesproken over de aanpak. Daar kwam als resultaat uit dat we de leden graag willen betrekken in een brainstorm rond het onderwerp. Maarten van der Werff maakt een start met dit thema.Lees verder...

Cursus Technisch Ambtenaar - Mechanische Beveiliging

Van het hoofdstuk over binnenapparatuur voor de mechanische beveiliging, zoals bloktoestellen, zijn nu de tekeningenbladen 2 t/m 17 geplaatst. Blokknopsperren, blokinductor, schuiven in de blokkast, de blokkast zelf, elektrische en mechanische sloten, te veel om op te noemen.

Cursus Technisch Ambtenaar - Electrische Stationsbeveiliging compleet

Blad 2, met figuren 9 t/17 en blad 3 geïsoleerde spoorstaafschakelingen voor aankomst, figuren 18 t/m 25 van het hoofdstuk Electrische Stationsbeveiliging uit de cursus technisch ambtenaar zijn toegevoegd. Evenals de bladen 4 en 5, met figuren 26 t/m 30 en 31 t/m 34.

Hiermee is dit hoofdstuk compleet.

Tekeningen Cursus Technisch Ambtenaar gescand

Het is zover, de tekeningen behorende bij de cursus technisch ambtenaar zijn door ProRail gescand. En het was toch meer werk dan verwacht....

Vandaag plaatsen we het eerste exemplaar behoren bij het hoofdstuk Electrische Beveiliging: Blad 1 Stroomloopschema's voor de beveiliging van een station met één post, gelegen op een niet-geëlectrificeerd baanvak.

Boeken in kleine oplagen

Het boek van Peter Middelraad, Voorgeschiedenis, Ontstaan en Evolutie van het NS-Lichtseinstelsel, is niet meer in druk te verkrijgen. We
hebben wel de .pdf bestanden op de IRSE-NL website staan.
Tegenwoordig kun je met printing on demand services hele kleine oplagen van boeken laten drukken. Als daar belangstelling voor is kunnen we de proef eens op de som nemen.

Cursus Technisch Ambtenaar

Me de publicatie van de laatste delen van het hoofdstuk Mechanische Beveiliging, binnenapparatuur en schema’s en de vragenlijsten voor de hele cursus hebben we alle teksten nu compleet en gepubliceerd.

Cursus Technisch Ambtenaar - Binnenapparatuur

Er zijn weer wat afleveringen van het hoofdstuk Mechanische Beveiliging, binnenapparatuur en schema’s geplaatst.

Cursus Technisch Ambtenaar - Binnenapparatuur


We naderen de eindstreep. De eerste afleveringen van het onderdeel Mechanische Beveiliging Binnenapparatuur en schema's staan nu online, eveneens als de eerste twee bijbehorende tekeningen. Nog een paar inhoudelijke delen te gaan (zie de inhoudsopgave), de vragenlijsten, waarbij we overigens niet de antwoorden hebben, en wat tekeningen. Dan resten nog een aantal tekeningen die groter dan A4 of A3 zijn en die zoals eerder gemeld elders gescand worden.

Cursus Technisch Ambtenaar

Het scannen van de tekstpagina's is compleet. Ze verschijnen stukje bij beetje op de site. Omdat de omvang van de bestanden de capaciteit van de server ruimte die we op irse.nl hebben oversteeg, zijn de bestanden naar een andere server verplaatst. De tekst van de delen:

 • Algemeen
 • Baanvak en Station
 • Elektrische Beveiliging
 • Elektrische Leidingen
 • Buiten Apparatuur

is nu beschikbaar. Bij het scannen van de eerste tekeningen bleek tevens dat de bundel iets jonger is dan we oorspronkelijk dachten, ze zijn nl. gemarkeerd al herdruk 1952.

Cursus Technisch Ambtenaar - Buitenapparatuur

Vandaag hebben we drie onderdelen uit de sectie Buitenapparatuur Mechanische Beveiliging toegevoegd.

Het deel buitenapparatuur Mechanische beveiliging bevat 19 afleveringen en een aantal tekeningen.

Citaat uit de inleiding

Ten einde de veiligheid van de treinenloop - en vaak ook van de rangeer bewegingen - te waarborgen, zijn aan de spoorweg verschillende inrichtingen aangebracht, waarmede gedurende de tijd, die de voor de treinbeweging (of rangeerbeweging) geldende seinpaal "veilig" toont, de stand van wissels en eventueel in de te berijden baan aanwezige bruggen, beheerst of gecontroleerd wordt en het "in de flank" rijden door treinen van de andere sporen af onmogelijk wordt gemaakt.


Toegevoegd zijn
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Het vastleggen van wissels, stop-ontspoor-inrichtingen enz. met behulp van sloten

De bijbehorende tekeningen laten nog even op zich wachten. We kunnen die niet zelf scannen ivm het formaat. Maar Maarten van der Werff heeft de Prorail afdeling ICB bereid gevonden ons te helpen. (Hulde!). Dus binnenkort voegen we die tekeningen hier toe.

Cursus Technisch Ambtenaar

Arjan Förrer heeft toen Vialis verhuisde en de archieven werden geruimd diverse interessante documenten "gered". Uit die verzameling is de "Cursus voor opleiding tot technisch ambtenaar" uit 1949 (waarschijnlijk) ingescand. In het kader van ons voornemen om dergelijk achtergrond materiaal online beschikbaar te maken zijn de .pdf bestanden aan onze kennis pagina's toegevoegd. U kunt kiezen tussen het downloaden van de complete cursus of de individuele onderdelen.

 • Beknopt overzicht van het ontstaan van de spoorwegen in ons land
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van het seinwezen
 • Het seinreglement
 • Baanvak en stationsbeveiliging

[update]

En dit is nog maar het begin. In de pijplijn zit nog:

 • Inhoud map 2: Mechanische beveiliging: Binnenapparatuur en Schema's (tekst) 146 blz
 • Inhoud map 3: Mechanische beveiliging: Binnenapparatuur en Schema's (tekeningen) veel !
 • Inhoud map 4: Mechanische beveiliging: Buitenapparatuur (tekst) 110 blz
 • Inhoud map 4: Mechanische beveiliging: Buitenapparatuur (tekeningen)
 • veel!
 • Inhoud map 5: Electrische beveiliging: Tekst en Tekeningen 18 blz;
 • Elektrische Leidingen (tekst en Tekeningen) 12blz
 • Inhoud map 6: Vragenlijsten en opgaven (over alle verschillende delen in apart hoofdstuk)

en daarna:
 • Origineel van de beroemde dienstorder 1137 (12-04-1949) met de
 • introductie van de lichtseinen met 1 lamp
 • Een Blokreglement C5203 Herdruk 1954 incl wijzigingsbladen 1 t/m 7
 • Een eerste uitgave SR 1954 (C5202)
 • Een SR 1954 Herdruk 1956 met 3 wijzigingsbladen

 • Lijst uit 1960 met de relais benamingen

Overwegen geschiedenis

Bestuurslid Arjan Förrer vond bij het opruimen van zijn archief (ja ja!) een tijdje een artikel van JGA Krijnen,  ontwikkelingen van de AKI/AHOB, eerder gepubliceerd in Op de Rails 1991-1, dat de wordingsgeschiedenis van de automatische overweg beveiliging in Nederland tot ca 1990 beschrijft.