Seminars en Papers

Aan de ledenpagina's is een sectie seminars en papers toegevoegd. Hier zijn nu de papers van het IRSE treindetectie seminar van Oktober 2001 en de papers van het Modern Railway Signalling & Telecommunications seminar van Oktober 2010 in Delhi toegevoegd.

Alleen toegankelijk voor IRSE leden met een geldige login.

Professional Development paper gepubliceeerd

In september 2008 is de Nederlandse Sectie van de Institution of Railway Signal Engineers (IRSE NL) opgericht. Onze vereniging heeft tot doel de belangen en doelstellingen van de IRSE te bevorderen. Dit doel wordt bereikt door:
het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen, ofwel spoorwegbeveiligingssystemen, in de breedste zin van het woord;
het organiseren en ondersteunen van bijeenkomsten met de leden van de IRSE Dutch Section waar presentaties worden gehouden, de mogelijkheid wordt geboden voor discussies of op een andere manier de doelstellingen van de IRSE over te dragen;
het organiseren van excursies naar seinwezen- technische installaties, bezoeken van bedrijven, spoorwegprojecten en testritten;
het stimuleren en organiseren van activiteiten ter bevordering van de techniek en de toepassing van het seinwezen en de telecommunicatie.

Het huishoudelijk reglement biedt de mogelijkheid om organen van de vereniging te belasten met nader omschreven taken. Eén commissie is belast met de taak zich te richten op het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen van de Nederlandse IRSE-leden; deze commissie draagt de naam Professional Development (PD), of, in het Nederlands: 'Kennisontwikkeling’. PD is daarmee tevens een belangrijke succesfactor geworden van de Nederlandse afdeling van de IRSE.

Begin 2009 is een eerste bijeenkomst georganiseerd. Circa 10 leden gaven gehoor aan een eerste oproep; zij zijn werkzaam bij leveranciers, ingenieursbureaus of ProRail. De groep komt om de twee à drie maanden bij elkaar en is langzaam gegroeid. Tevens is enkele leden, werkzaam bij de spooraannemers, gevraagd deel te nemen. Lopende het traject is daarmee het aantal actieve deelnemers ongeveer verdubbeld. Maar samen dingen doen en dingen delen is nog niet de praktijk, het gaat niet van nature. Daar is een traject voor nodig. De groep heeft haar resultaten en gedachten gepubliceerd en hoopt nu op reacties.