Vereniging

ALV 2020 gepland voor 8 oktober

De uitgestelde ALV is nu gepland voor donderdag 8 oktober as om 16:00 uur per Teams. Ipv een technische lezing zal IRSE bestuur een presentatie verzorgen, waarbij teruggekeken zal worden op afgelopen jaar en de COVID situatie. Maar ook met een blik vooruit naar lezingen per TEAMS (zoals het recente webinar over ATO en ERTMS) en plannen voor het moment dat bezoeken, ontmoetingen en reizen weer mogelijk zijn.

Goede FeestdagenNamens het hele bestuur wensen we alle leden een goed kerstfeest en een gelukkig en veilig 2019

Van harte gefeliciteerd

Markus Montigel, de IRSE President feliciteerde ons met het 10-jarig bestaan:

Please let me extend my congratulations to the IRSE Netherlands Section for your upcoming 10th anniversary. It was great to watch the huge success the section had in your country. The enormous growth and lively activity is a model for all other IRSE Sections! I wish you joyful festivities and may your success continue in the future! Kind regards Markus

Presentatie ALV en Privacy verklaringen

Alwin van Meeteren presenteert zijn jaarverslag

De presentatie die Alwin van Meeteren tijdens de ALV gaf over het afgelopen jaar en de privacy en data protectie verklaring van de IRSE-UK en de privacy en data protectie verklaring van de IRSE-NL staan nu online.

Nieuw bestuur


Afscheid  Tom Spronk

Na de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2018 bestaat het bestuur uit:

Alwin van Meeteren (voorzitter)
Wendi Mennen (vice voorzitter)
Ben van Schijndel (secretaris)
Wilbert Eijsink (penningmeester)
Arjan Mann
Paul Hendriks
Paul van de Ven
Fred Kossen
Jean-Paul van Hengstum

Tom Spronk had het maximale aantal termijnen bereikt en trad af als penningmeester. Met een mooie bos bloemen, het gouden speldje en een bijzonder bedankje van de voorzitter werd Tom bedankt voor zijn inspanningen.

Jubileumdag

Peter Symons - Jubileumdag
Op 25 januari 2018 openden we het 10-jarig jubileumjaar met en spetterend programma van lezingen, discussie en een gezellig diner in het Spoorwegmuseum in Utrecht.
180125 AS
We begonnen met een lezing van Andrew Simmons (Network Rail-Digital Railway) over de gevolgen van Brexit voor de samenwerking in de spoorwegsector. Andrew denkt dat het (voor GB) allemaal wel meevalt. Misschien krijg je wat minder invloed, maar de normen blijven en de noodzaak tot samenwerken ook. Uiteindelijk consolideert de leverancierskant van de sector sterk en de samenwerking tussen de spoorwegen en infrabeheerders, denk aan de gezamenlijke beproevingen van ERTMS Hybrid Level 3 van ProRail en Network Rail, zal nodig en nuttig blijven.
SpoorPro heeft een interview met Andrew gepubliceerd waarin je dat nog eens na kunt lezen.
Peter Symons Resistance is Useless
Vervolgens presenteerde IRSE President Peter Symons zijn visie op de Strategic Drivers of Change in de recente publicatie van de International Technical Committee in IRSE News december 2017, onder de pakkende en veelzeggende titel "Resistance is Useless".
180125 panel
De aansluitende paneldiscussie ging wat verder in op de hoofdthema's van het Strategic Challenges rapport. Gemodereerd door Peter Musters gaven IRSE Companions Karel van Gils (ProRail directeur Asset Management) Bart Smolders (Siemens), Past President Wim Coenraad (Movares), voorzitter van de Nederlandse sectie Alwin van Meeteren en natuurlijk Peter Symons zelf hun mening en gingen in op reacties uit de zaal. Helaas, de techniek van draadloze microfoons in het Spoorwegmuseum bleek nog iets onbetrouwbaarder in het maken van verbindingen met "de wal" dan GSM-R op de HSL-Zuid. Daar zal nog een maintenance release of wat overheen moeten.
180125 dinner
Na de rondleiding door het museum zelf was het tijd voor het diner waarbij er weer als vanouds genetwerkt kon worden.
180125 sponsors
Mede dankzij onze sponsoren kijken we terug op een geslaagde dag!

Op onze Flickr site kun je alle foto’s nog eens doorbladeren.

Jubileumjaar gaat van start

Ons jubileumjaar is begonnen! Op 25 januari 2018 vieren we dat we 10 jaar bestaan in het spoorwegmuseum met een technical meeting in het bijzijn van de IRSE President, Peter Symons, met aansluitend een geweldig buffet. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar dus meld je snel aan als je dat nog niet gedaan hebt.

Start 10 jarig lustrum viering

Op 25 januari 2018 komt Peter Symons de IRSE president, bij ons op bezoek voor een van de lezingen in zijn Presidentieel Programma: “Potential effects of ‘Brexit’ on signalling and control systems” door Andrew Simmons (Network Rail, Digital Railway). Peter Symons zal later die dag een stuk van de IRSE International Technical Committee "Technological Drivers for Change" presenteren.

Op deze dag willen we ook de activiteiten ter gelegenheid van ons 10 jarig bestaan starten. Het belooft een mooi progamma te worden. Houdt deze plek in de gaten!

We ontmoeten elkaar in het spoorwegmuseum, locatie “bedrijfsschool” voor de plenaire sessie, en “de remise” (in tentoonstellingsruimte) voor het diner.

Bestuurswisseling tijdens de ALV 2017

Fred Dissel aftredend bestuurslid
Tijdens de ALV 2017 waren bestuursleden Alwin van Meeteren en Jean-Paul van Hengstum aftredend en herkiesbaar, Fred Dissel had het maximum aantal termijnen in het bestuur bereikt en trad af. Alwin en Jean-Paul werden bij acclamatie herkozen en nieuw bestuurslid Arjan Man werd eveneens bij acclamatie gekozen. Bedankt Fred en welkom Arjan! Meer foto’s van de ALV vind je op onze IRSE-NL Facebook pagina

In Memoriam Gert Koppenberg (1935-2017)

Gert Koppenberg -Werk
Wij ontvingen het trieste bericht dat op 6 mei jl. ons erelid Gert Koppenberg is overleden. Velen van ons herinneren zich Gert als “Ise”, “ChIs” en oud-directeur Infrastructuur van de Nederlandse Spoorwegen. Onze gedachten zijn bij Gert’s familie.Lees verder...

Agenda ALV 2017Datum: Donderdag 18 mei 2017 


Locatie: Railcenter, Amersfoort tijdens de IRSE-NL bijeenkomst


Algemene Ledenvergadering 2017
  Schermafdruk 2017-04-27 16.24.31

Bij agendapunt 8 worden overeenkomstig het rooster van aftreden twee bestuursleden, de heer Van Meeteren en de heer Van Hengstum voorgedragen voor herbenoeming in het bestuur. Een (1) lid, de heer Dissel, is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt de heer Mann voor als nieuw bestuurslid.

Namens bestuur IRSE Nederland, 
Alwin van Meeteren, Voorzitter  Ben van Schijndel, Secretaris


Restarting

Het bestuur denkt na over een redesign van deze website en is druk bezig met het organiseren van nieuwe activiteiten. Beide acties kosten toch wat meer tijd dan gedacht. Daarom nog even deze update.
Binnenkort zal een programma update verschijnen en zullen agenda, datum en locatie voor de ALV bekend gemaakt worden.

Nieuw Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2016 namen we afscheid van vier aftredende en niet-herkiesbare bestuursleden:
Peter Musters
Maarten van der Werff
Henk Scholten
Wim Coenraad

De drie eveneens aftredende maar herkiesbare bestuursleden werden bij acclamatie herkozen.
Tom Spronk
Paul Hendriks
Fred Kossen


Uit de negen kandidaten voor de vier vacatures kozen de leden:
Wendi Brandt-Mennen
Wilbert Eijsink
Ben van Schijndel
Paul van de Ven

Oproep Kandidaatstelling Bestuur

De onderstaande mailing is verstuurd aan alle leden van de IRSE Nederland, voorzover hun lidmaatschap niet is opgeschort en ze zich niet hebben afgemeld voor de mailinglist.

Beste IRSE-leden,

Zoals in 2015 reeds enkele malen gemeld tijdens de verschillende IRSE-bijeenkomsten, willen we jullie hierbij op de hoogte stellen van een belangrijk onderwerp dat tijdens de ALV in Mei 2016 aan de orde zal zijn.

We zijn in 2008 formeel gestart als Nederlandse IRSE sectie.
Dit betekent dat er vanaf 2008 ook een bestuur actief is. De bestuursleden zijn aanvankelijk voor 2 jaar gekozen en mogen zich, conform artikel 8 van de Statuten, maximaal drie maal voor een periode van twee jaar herkiesbaar stellen.
Kortom, de bestuursleden die vanaf de start van de Nederlandse sectie actief zijn geweest, zullen nu aftreden zonder zich herkiesbaar te kunnen/mogen stellen.
Concreet gaat het om de volgende bestuursleden: Maarten van der Werff, Henk Scholten, Wim Coenraad en Peter Musters. Gezien de vele taken en verantwoordelijkheden streeft IRSE NL ernaar om het oorspronkelijke aantal van 10 bestuursleden in stand te houden.

Dit betekent dat er behoefte is aan vier nieuwe bestuursleden.
We willen eenieder dan ook uitnodigen om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie binnen de Nederlandse IRSE sectie.

Tijdens de ALV zullen de bestuursleden, conform artikel 8 van de Statuten, door de leden worden benoemd.
Indien er meer dan vier kandidaten zijn voor de vakante posities zal er een schriftelijke stemming door de aanwezige leden plaatsvinden.

Ter informatie:
Het bestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar, op dinsdag of donderdag.
De vergaderingen starten om 16:00 uur en eindigen rond 18:00 uur.
De locatie is wisselend en wordt gefaciliteerd door één van de bedrijven waar de bestuursleden werkzaam zijn. Meestal worden de vergaderingen in Utrecht gehouden.
De overige inspanningen hangen sterk af van de functie die binnen het bestuur wordt vervuld. De specifieke taakverdeling wordt in de bestuursvergadering van Juni vastgesteld.

Uitnodiging:
Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie binnen de Nederlandse IRSE sectie?
Indien dit het geval is, stuur dan een email naar: secretaris”at”irse.nl
(noot: vervang in dit mailadres “at” door @)
Graag ontvangen we uw aanmelding voor 1 Maart 2016


Peter Musters
Voorzitter IRSE NL

Alwin van Meeteren
Secretaris IRSE NL

Fijne Feestdagen

Het bestuur wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2015

Ad Pontier en Jan Meijer 25 jaar lid

ad pontier speldje

Kandidaatstelling bestuur

In overeenstemming met art 17 van ons huishoudelijk reglement maken we hierbij bekend dat de periode van kandidaatstelling voor ons bestuur is afgesloten.

Van de volgens het rooster van aftredende en herkiesbare bestuursleden hebben de volgende leden zich herkiesbaar gesteld:

Wim Coenraad, Peter Musters, Henk Scholten, Maarten van der Werff, Tom Spronk en Paul Hendriks.

Kirsten Luiten-Loeff is onlangs met haar gezin op
wereldreis gegaan en stelt zich daarom deze keer niet kandidaat.

Op onze oproep voor aanmelding hebben de volgende leden positief gereageerd:


Op de Algemene Leden Vergadering 2014 kunnen de IRSE Nederland leden hun keuze uit deze kandidaten maken.

Ombouw SLT en Lustrumdiner

Bezoek Nedtrain Leidschendam
Op 22 november 2013 waren we te gast bij NedTrain in het onderhoudsbedrijf Leidschendam. Na een inleiding over de activiteiten van het Nedtrain onderhoudsbedrijf en de werkplaats, gaven Nick Cory en Jeroen van den Berg namens Bombardier een technische inleiding over het inbouwen van ETCS in de Sprinter Light Train sets (SLTs) ten behoeve van de pilot Amsterdam-Utrecht. Na de lezing en het werkplaats bezoek begaven we ons naar een nabijgelegen restaurant voor her diner ter gelegenheid van ons eerste lustrum, waar het nog lang gezellig bleef. Lees meer.

Eerste lustrum IRSE Nederland

Op 9 september 2013 bestond de IRSE Nederland alweer 5 jaar. Vergeleken met het 100 jarig bestaan van de IRSE zelf is dat een peulenschil. Met enige bescheidenheid, maar daarom niet met minder vreugde vieren we dat op 22 november aanstaande tijdens het jaarlijkse „eindejaarsdiner met partners”

Reservelid kascontrole commissie gezocht

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is een nieuwe kascontrole commissie benoemd. Het lijkt het bestuur echter gewenst om ook een reservelid te benoemen in de kascontrole commissie. Wilt u een steentje bijdragen aan het reilen en zeilen van de IRSE-NL en heeft u belangstelling voor deze functie, neem dan even contact op via het contactormulier op deze site.

Jan Oonincx met Pensioen

121129 Afscheid Jan Oonincx
We hebben op onze site geen "wie is waar" rubriek, maar voor ex-voorzitter Jan Oonincx maken we een uitzondering. Jan, die op de Algemene Leden Vergadering van 12 mei 2012 terugtrad als voorzitter van de IRSE Nederland, is nu ook met pensioen gegaan. Ter gelegenheid daarvan organiseerde Arcadis op 29 november jl. een mini-symposium "de toekomst van het seinwezen", een onderwerp dat ons allen natuurlijk na aan het hart ligt. In de wachtkamer derde klasse spraken Eric Mink, afdeling Beleid en Omgeving, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Esmé Kalshoven, Hoofd Inframanagement NS reizigers en Jorn Pruntel, Manager Treinbeveiligingssystemen ProRail, Jan toe en gaven hun visie op die toekomst. Natuurlijk ging het daarbij vooral om de ERTMS uitrolplannen, de budgetten voor beveiliging en beheersing, en wat daarvan overblijft voor zaken als het programma hoogfrequent spoor etc. Jorn Pruntel plaatste dit een een wat breder kader. Na de forumdiscussie werd het tijd voor een druk bezochte receptie.

100 jaar IRSE viering geslaagd

Diner tijdens de 100 jaar viering
We lijken terug op een enorm geslaagde viering van het 100 jarig bestaan van de IRSE. Op dag 1 hoorden we in het Instituut voor Beeld en Geluid een aantal boeiende voordrachten, borrelden we gezellig na en werden we tijdens het diner gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal door Patrick Buck, onze keynote speaker. Op dag twee werd in de workshops levendig gediscussieerd, werd President Francis How rondgeleid langs alle ProRail technische systemen die bij RailInfra opleidingen te zien zijn en maakten we tenslotte en geslaagde rit in een trein die door NS reizigers ter beschikking was gesteld van Amersfoort, via Hilversum. Almere en Lelystad de Hanzelijn op tot Kampen-Zuid en weer terug. Tijdens de rit kon Francis vanuit de cabine nog eens goed het Nederlandse seinstelsel en de werking van de ATB tot zich door laten dringen. Voor de foto's, hand-outs van de lezingen etc. volgt U deze link naar de speciale 100 jaar IRSE site

100 Jaar IRSE Viering

IRSE Centenary Logo
Vandaag is de site waarop de het programma voor de viering van het 100-jarig bestaan van de IRSE presenteren on-line gegaan. Deelname is alleen mogelijk voor leden en partner en aanmelding geschiedt "op uitnodiging". Binnenkort ontvangen de IRSE-NL leden een uitnodiging met de details.

Jan Oonincx honorary fellow

Tijdens de AGM in Londen op 23 april jl. is bekend gemaakt dat de IRSE Council Jan Oonincx heeft verheven tot Honorary Fellow wegens zijn verdiensten voor de IRSE in het algemeen en zijn inspanningen voor het oprichten van de IRSE-NL. Tijdens de algemene ledenvergadering reikte past-president Frans Heijnen het bijbehorende certificaat uit aan Jan.


Plaquette overhandigd aan Gert Koppenberg

Onlangs heeft voorzitter Jan Oonincx een bezoekje gebracht aan erelid Gert Koppenberg en hem de plaquette behorend bij het erelidmaatschap overhandigd. Gert's gezondheid verhinderde hem aanwezig te zijn op de ALV in 2009. Gert, die opmerkte zichzelf nooit als een echte seinwezen ingenieur gezien te hebben, was verbaasd, maar aangenaam verrast met dit eerbetoon.
Uitreiking plaquettes erelidmaatschap

Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 november 2009 is het huishoudelijk reglement van de IRSE Nederland door de vergadering vastgesteld. Na behandeling van de jaarstukken, waaronder het verslag van de kascontrole commissie en de begroting, ging voorzitter Jan Oonincx over tot het uitreiken van de plaquettes behorende bij het erelidmaatschap van de IRSE-NL aan ereleden Gert Koppenberg en Gerard Verheul.In zijn dankwoord vertelde Gerard Verheul die gedurende zijn carrière bij de Nederlandse Spoorwegen opklom van seinwezen ingenieur tot Chef van de Dienst van Infrastructuur (en in die functie werd opgevolgd door Gert Koppenberg) dat hij enige tijd geelden helaas had moeten bedanken voor het IRSE lidmaatschap, omdat de beperkingen in zijn mobiliteit etc. die de leeftijd nu eenmaal met zich meebrengen, het voor hem lastig maakten de activiteiten, die meestal in het buitenland plaatsvonden, bij te wonen. En toen ontstond daar plotseling de IRSE Nederland die dichterbij huis lezingen en technische excursies ging organiseren. Gerard meende dat het bestuur, dat hem natuurlijk weleens achteraan de zaal in moest hebben zien sluipen bij die gelegenheden, hoogstwaarschijnlijk het erelidmaatschap moet hebben bedacht als oplossing voor die reglementair onjuiste situatie. Dat nam niet weg dat hij het toch een hele eer vond en het erelidmaatschap graag had aanvaard.
We hopen Gerard nog lang in ons midden te mogen verwelkomen.

Bestuursmutaties

Onze vice-voorzitter, Marco Jungbeker, heeft een nieuwe functie bij Siemens Canada aanvaard en heeft daarom zijn bestuursfunctie neer moeten leggen. We willen in de onstane vacatures voorzien door Peter Musters de functie van vice-voorzitter over te laten nemen en Fred Dissel de opengevallen plaats in te laten nemen. We bedanken Marco voor zijn inspanningen en kijken al uit naar de IRSE-NL technical visit aan Toronto, waarvoor de eerste plannen tijdens Marco's afscheidsborrel op de grote markt in Brussel al gesmeed zijn.

Frans Heijnen President

Op vrijdag 24 mei 2009 is ons lid Frans Heijnen geïnstalleerd als IRSE President, waarna hij zijn presidential address met de titel "A Sustainable Profession? Where is it going?" uitsprak. U kunt zijn presidential address op onze downloads pagina vinden.

Natuurlijk zijn we apetrots op "onze Frans" en wensen hem alle succes.

datum ALV 2009 aangepast

Net begonnen ons programma in die nieuwe agenda van Sinterklaas in te vullen? Onze excuses maar dan komt hier de eerste doorhaling. De ALV 2009 is verplaatst naar 13 November 2009. Vrijdag de 13e nog wel.....

Koppenberg en Verheul ereleden

Op 21 November 2008 heeft de algemene ledenvergadering besloten ir Gerard Verheul en ir Gert Koppenberg tot erelid van de IRSE Nederland te benoemen.
Verheul op de ALV
ir Verheul werkte in zijn carriere bij NS onder andere aan treindetectie en ATB systemen, en beeindige zijn carriere als Chef Infrastructuur. Ir Koppenberg begon zijn werkzame leven bij de dienst van materieel en werkplaatsen en stapte over naar de dienst van Infrastructuur, waar hij als Hoofd van de afdeling Elektrotechniek en Chef Infrastructuur (als opvolger van Verheul) heeft gewerkt.

IRSE merit award voor Henk Scholten

Tijdens de IRSE conventie in Bangkok kreeg ons lid Henk Scholten de IRSE Merit Award uitgereikt.
Henk ontvangt awardHenk heeft op zijn eigen, onnavolgbare wijze, een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van de Nederlandse sectie en was een actief lid van de Conventie 2007 organisatie werkgroep. Velen van ons kennen Henk door zijn vasthoudendheid bij het werven van nieuwe leden voor onze sectie en misschien zijn sommige leden wel gezwicht om eindelijk weer wat rust te hebben Winking

Henk had eigenlijk al een paar jaar van zijn pensioen kunnen genieten, maar bleef doorwerken, onder andere om de oprichting van de IRSE-NL nog als Prorail medewerker te kunnen meemaken (en de conventies natuurlijk ook!).

Hoewel Henk nu dan 'eindelijk' met pensioen is gegaan (zijn contract liep daags voor zijn terugkeer uit Bangkok af), is hij nog steeds actief voor ProRail waar mijn probeert zijn kennis en ervaring van de Nederlandse beveiligingssystemen en projecten te borgen. Alsof dat zou kunnen!

Vereniging opgericht

Op 22 september 2008 heeft de notaris in het bijzijn van Jan Oonincx en Arjan Förrer de vereniging opgericht. IRSE-Nl bestaat daarmee nu dus officieel!

Vernieuwd aanmeldingsformulier

Op de IRSE UK website is een "licht vereenvoudigd" aanmeldingsformulier voor non-UK members, fellows en associate members geplaatst. Tevens is de guidance notitie iets aangepast. We zijn benieuwd naar Uw mening over het "gemak" van deze aangepaste documenten. U vind de IRSE aanmeldingsformulieren hier.

Eerste bijeenkomst Contactpersonen Jonge Leden IRSE-NL: (J)IRSE

Op woensdag 13 augustus 2008 van 16:00 - 17:00 uur bij ProRail (de Inktpot) zal de eerste meeting met voornamelijk de contactpersonen van de (J)IRSE plaatsvinden, om nader met elkaar kennis te maken, de (potentiële) jonge leden te inventariseren en bekijken wanneer we welk bedrijf kunnen gaan bezoeken (en wat daarvoor te doen).
Heb je belangstelling, wil je komen en helpen of iemand aanmelden? Neem dan contact op met Kirsten Luiten-Loeff