Nieuwe vakliteratuur

Onlangs zijn bij Eurail Press twee neiuwe vakboeken verschenen. Het "ERTMS compendium" van Peter Winter en "Railway Signalling & Interlocking". We hebben er vast wat ingesnuffeld en een korte beschrijving toegevoegd.