Fotos ALV 2018 en lustrumdiner


Paul van der Voort (ProRail)geeft zijn datalab lezing

17 mei2018: Paul van der Voort, Programmamanager DataLab nam ons mee in de wereld van Big Data binnen ProRail. Hoe kunnen we met big data technieken storingen in de spoorinfrastructuur voorkomen of sneller oplossen? Het ProRail DataLab laat zien hoe sensoring en data analytics hiervoor kunnen worden ingezet, inclusief een eerste toepassing voor treindetectie storingen.

De foto's van de ProRail datalab lezing, de ALV 2018 en ons tweede lustrumdiner staan nu online.