Professional Development

Eén van de doelen van de IRSE Dutch Section is het bevorderen en verspreiden van kennis van het seinwezen. In een recente bestuursvergadering is gesproken over de aanpak. Daar kwam als resultaat uit dat we de leden graag willen betrekken in een brainstorm rond het onderwerp.

De volgende vraag ligt daarbij centraal: welke onderwerpen lenen zich om met elkaar op te pakken?

Als voorbeeld noemen we hierbij al vast enkele onderwerpen die te maken hebben met ons vak en die zich in principe kunnen lenen om in IRSE verband uit te werken:
Het ontsluiten van info (zie bijv. nu al onze website www.irse.nl)
Opleiden voor n.t.b. functies (welke...?)
Exameneisen voor gekwalificeerde functies (welke...?)
Het bedenken en organiseren van Masterclass Thema's (welke...?)
Het organiseren en uitvoeren van stages (welke, waar...?)
Het uitwisselen van ervaringen met buitenlandse vakgenoten
etc. etc.
Er zijn natuurlijk nog vele andere onderwerpen te bedenken !

We verzoeken vrijwilligers zich te melden om één van bovenstaande of een ander onderwerp rond Professional Development met elkaar verder uit te werken.

Vervolgens kan in een door de IRSE te faciliteren workshop gediscussieerd worden over de ingediende voorstellen en over de verdere uitwerking. Ook kan gedacht worden over een te houden seminar over hoe de IRSE omgaat met Professional Development, etc. etc.

Kortom, wie actief wil bijdragen aan Professional Development in het kader van de IRSE Dutch Section wordt verzocht vóór 10 april een e-mail te sturen aan Maarten van der Werff onder vermelding van:

- naam
- e-mailadres
- welk onderwerp stel je voor om op te pakken ikv Professional Development
- een korte omschrijving van je voorstel (uitwerking, aanpak, rollen, termijn).

Na ontvangst van de voorstellen krijgen zij die reageerden in de tweede helft van april antwoord namens de IRSE met de vervolgstappen die we nemen.

En natuurlijk wordt naar iedereen binnen de vereniging over de voortgang gecommuniceerd.

Maarten van der Werff
ProRail InfraManagement
"De Inktpot", Postbus 2038, 3500 GA Utrecht
Bezoekadres: B4.20
Telefoon: 030 235 3910
Fax: 030 235 6357
Mail: maarten.vanderwerff@prorail.nl