Redesign

In afwachting van de door het bestuur van IRSE Nederland aangekondige redesign van deze website zijn de pagina's met cursusboeken, diverse achtergrondinformatie de de literatuurlijsten verplaatst naar de seinwezen.net website