cursus technisch ambtenaar

Cursus technisch Ambtenaar Binnenapparatuur compleet

Het hoofdstuk over binnenapparatuur voor de mechanische beveiliging, zoals bloktoestellen, is nu inclusief de gescande tekeningenbladen geplaatst. Twee tekeningen ontbreken (nog?) in onze bestanden.

Cursus Technisch Ambtenaar - Electrische Stationsbeveiliging compleet

Blad 2, met figuren 9 t/17 en blad 3 geïsoleerde spoorstaafschakelingen voor aankomst, figuren 18 t/m 25 van het hoofdstuk Electrische Stationsbeveiliging uit de cursus technisch ambtenaar zijn toegevoegd. Evenals de bladen 4 en 5, met figuren 26 t/m 30 en 31 t/m 34.

Hiermee is dit hoofdstuk compleet.

Tekeningen Cursus Technisch Ambtenaar gescand

Het is zover, de tekeningen behorende bij de cursus technisch ambtenaar zijn door ProRail gescand. En het was toch meer werk dan verwacht....

Vandaag plaatsen we het eerste exemplaar behoren bij het hoofdstuk Electrische Beveiliging: Blad 1 Stroomloopschema's voor de beveiliging van een station met één post, gelegen op een niet-geëlectrificeerd baanvak.

Cursus Technisch Ambtenaar - Buitenapparatuur

Vandaag hebben we drie onderdelen uit de sectie Buitenapparatuur Mechanische Beveiliging toegevoegd.

Het deel buitenapparatuur Mechanische beveiliging bevat 19 afleveringen en een aantal tekeningen.

Citaat uit de inleiding

Ten einde de veiligheid van de treinenloop - en vaak ook van de rangeer bewegingen - te waarborgen, zijn aan de spoorweg verschillende inrichtingen aangebracht, waarmede gedurende de tijd, die de voor de treinbeweging (of rangeerbeweging) geldende seinpaal "veilig" toont, de stand van wissels en eventueel in de te berijden baan aanwezige bruggen, beheerst of gecontroleerd wordt en het "in de flank" rijden door treinen van de andere sporen af onmogelijk wordt gemaakt.


Toegevoegd zijn
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Het vastleggen van wissels, stop-ontspoor-inrichtingen enz. met behulp van sloten

De bijbehorende tekeningen laten nog even op zich wachten. We kunnen die niet zelf scannen ivm het formaat. Maar Maarten van der Werff heeft de Prorail afdeling ICB bereid gevonden ons te helpen. (Hulde!). Dus binnenkort voegen we die tekeningen hier toe.

Cursus Technisch Ambtenaar

Arjan Förrer heeft toen Vialis verhuisde en de archieven werden geruimd diverse interessante documenten "gered". Uit die verzameling is de "Cursus voor opleiding tot technisch ambtenaar" uit 1949 (waarschijnlijk) ingescand. In het kader van ons voornemen om dergelijk achtergrond materiaal online beschikbaar te maken zijn de .pdf bestanden aan onze kennis pagina's toegevoegd. U kunt kiezen tussen het downloaden van de complete cursus of de individuele onderdelen.

 • Beknopt overzicht van het ontstaan van de spoorwegen in ons land
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van het seinwezen
 • Het seinreglement
 • Baanvak en stationsbeveiliging

[update]

En dit is nog maar het begin. In de pijplijn zit nog:

 • Inhoud map 2: Mechanische beveiliging: Binnenapparatuur en Schema's (tekst) 146 blz
 • Inhoud map 3: Mechanische beveiliging: Binnenapparatuur en Schema's (tekeningen) veel !
 • Inhoud map 4: Mechanische beveiliging: Buitenapparatuur (tekst) 110 blz
 • Inhoud map 4: Mechanische beveiliging: Buitenapparatuur (tekeningen)
 • veel!
 • Inhoud map 5: Electrische beveiliging: Tekst en Tekeningen 18 blz;
 • Elektrische Leidingen (tekst en Tekeningen) 12blz
 • Inhoud map 6: Vragenlijsten en opgaven (over alle verschillende delen in apart hoofdstuk)

en daarna:
 • Origineel van de beroemde dienstorder 1137 (12-04-1949) met de
 • introductie van de lichtseinen met 1 lamp
 • Een Blokreglement C5203 Herdruk 1954 incl wijzigingsbladen 1 t/m 7
 • Een eerste uitgave SR 1954 (C5202)
 • Een SR 1954 Herdruk 1956 met 3 wijzigingsbladen

 • Lijst uit 1960 met de relais benamingen