ir Frans Baud FIRSE overleden

ir François (Frans) Marie Baud FIRSE werd geboren op 20 januari 1935 in Schaarsbergen. Deel van zijn jeugd bracht hij door in Wassenaar waar hij op het Rijnlands Lyceum zijn toekomstige vrouw Françoise ontmoette. In september 1953 begon hij aan zijn studie Elektrotechniek aan de, wat toen heette, Technische Hogeschool Delft. Hij was actief in het verenigingsleven als lid van het Delfts Studenten Corps. Na zijn afstuderen eind 1959 begon hij een loopbaan bij de N.V. Nederlandsche Spoorwegen. In 1996 ging hij formeel met pensioen na verschillende functies vervuld te hebben. Zo was hij betrokken bij de uitrol van ATB, wat gepaard ging met het vernieuwen van vele interlockings met B-relais, als programmamanager VBV. Aan het einde van zijn loopbaan bij NS was hij project manager HSL Zuid namens NS. Na zijn pensionering was hij lid van de Spoorwegongevallenraad en de latere Railkamer van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de opvolger daarvan. Frans was officier in de Orde van Oranje Nassau. Als langdurig lid van het IRSE was hij samen met Françoise vaak aanwezig op conventies en heeft ook meegewerkt aan de conventie van 2007 Rotterdam.