Spoortunnel Delft

Spoortunnel Delft


ondergrons-station-delft
Op 24 mei bezochten we de spoortunnel Delft, als gast van de het project Spoorzone Delft. In 2015 moet het tweesporige viaduct door Delft vervangen zijn door een viersporige tunnel, waarvan voorlopig 1 buis met twee sporen in gebruik wordt genomen.Hans van den Poel Jordy van Breen en Sander van Hoek vertelden het een en ander over hun project. Als eerste sprak Hans van der Poel over de achtergronden van het project en de bouwfaseringen. Vervolgens gingen Jordy van Breen en Sander van Hoek nader in op de telecom en beveiligingsaspecten. Hun presentaties kun je via de link downloaden. Na een blik op de maquette en een rondleiding langs de archeologische vondsten gingen we het zonnetje in om de bouwwerkzaamheden en het station zoal van bovenaf als van nabij te bekijken. Dorstig van alle informatie en door het zonnetje begonnen we daarna te netwerken bij de V.