RailcenterOp donderdagmiddag 29 november heeft Jelle van Luipen Young IRSE bij Railcenter ontvangen. Sweco was hierbij goed vertegenwoordigd. Jelle heeft een breed scala van simulaties laten zien. Bij ontvangst werden de jonge leden gelijk aan de knoppen gezet. Vervolgens kwamen conventioneel, ERTMS en ATO aanbod. Tijdens de rondleiding werd ook de ERTMS etage bezocht. Er werd afgesloten met een nieuw ontwikkelde Driver Machine Interface op de laptop, met ATO ….

ProRail Datalab

ProRail Datalab

Op donderdag 2 november hebben de leden van de Young IRSE Nederland een presentatie ontvangen over DataLab bij ProRail. De groep bestond uit enkele nieuwe leden met een proeflidmaatschap. IRSE NL vind het belangrijk dat dat juist jonge leden zich aanmelden en heeft een mogelijke drempel verlaagd door het introduceren van een proeflidmaatschap. Daardoor wordt het mogelijk gemaakt om deel te nemen aan alle IRSE NL activiteiten en juist de activiteiten die voor de jonge leden georganiseerd worden.

ProRail Datalab

Paul van der Voort, programmanager DataLab ProRail, heeft een enthousiaste presentatie gegeven. Op basis van kort cyclisch ontwikkelen worden ideeën uitgeprobeerd. van data verzamelen (BigData), naar begrijpen wat er aan de hand is, naar toepassen in de praktijk en alles met als doel om storingen te voorkomen. Er worden technieken gebruikt die voor andere branches voor de hand liggend zijn, maar voor de spoorbranche nog niet. Denk aan sensoren, RFID’s, etc. Er ontstond een interessante discussie bij wie nu het initiatief dient te liggen. Moet dit bij de inframanager of bij de gecontracteerde aannemer liggen? De jonge IRSE-leden willen Paul danken voor het heldere en prikkelende betoog. Paul van der Voort’s Datalab presentatie kun je hier downloaden

Binckhorst

YM Binckhorst

Locatiebezoek treinenparkeerplaats Binckhorst-ZuidDe Binckhorst is voor de meeste mensen uit de regio Haaglanden geen onbekend bedrijventerrein. Het wordt onder meer begrensd door de spoorlijnen Den Haag – Utrecht, Amsterdam – Rotterdam en de autosnelweg A12. Kijkend vanaf de snelweg is er onder meer een treinenwasstraat te zien. Achter deze voorziening is een parkeerplaats voor meer dan 220 treinen gevestigd [1].

Op donderdag 17 oktober 2013 bezocht IRSE Nederland Jonge Leden het Binckhorst-Zuid terrein in Den Haag [2]. Het algemene doel van deze middag was om kennis te maken met een project waar de meeste mensen uit de railsector geen ervaring mee hebben.

Uitdaging Binckhorst-Zuid


Binckhorst-Zuid is een voorbeeld van een zogenaamd opstel- en rangeerterrein. In de afgelopen jaren is het uitgebreid, waardoor een opwaardering van de treinbeveiligingsinstallaties noodzakelijk was. Vroeger werd de treinenloop op het terrein lokaal bediend. Dit betekende dat de machinist of rangeerder wissels ter plekke moest ‘omleggen’. Dit ging gepaard met vertragingen en bijbehorende risico’s.

Spoorinfrastructuurbeheerder ProRail heeft via een aanbestedingsprocedure aan marktpartijen gevraagd om een modern beveiligingssysteem op procesveiligheidsniveau 2 te leveren. Dit niveau geeft een bepaalde betrouwbaarheid weer volgens de Safety Integrity Level classificatie.

Oplossing CITYFLO 150


Het concern Bombardier Transportation (hierna: Bombardier) heeft deze aanbesteding gewonnen met het CITYFLO 150 product. Deze beveiligingsinstallatie maakt een centrale bediening van treinbewegingen op veiligheidsniveau 2 mogelijk. Hierdoor is het niet meer nodig dat wissels ter plekke moeten worden omgelegd. Dit maakt het gehele proces efficiënter én veiliger.

In de afgelopen jaren is dit project door Bombardier in samenwerking met ProRail, NS en NedTrain geïmplementeerd. Er is hiervoor een uitgebreide veiligheidsprocedure gevolgd die uiteindelijk is goedgekeurd door alle betrokkenen. De verwachting is dat het systeem in het eerste kwartaal van 2014 definitief wordt vrijgegeven door ProRail.

Toekomst


CITYFLO 150 is een product dat past in het beleid van ProRail om meer ‘open’ systemen te realiseren. Dit betekent in dit geval dat zij niet alleen afhankelijk zijn van leverancier Bombardier. Toekomstige infra-aanpassingen zullen door gecertificeerde ingenieursbureau met A-erkenning worden ontworpen.

Bronnen


Cobouw (2011), Treinenparkeerplaats Binckhorst verdubbelt capaciteit.


Steven Quick
Adviseur Railinfra, Verebus Engineering B.V.

Een fotoimpressie van dit bezoek vind u op onze IRSE-NL flickr pagina.

Spoortunnel Delft

Spoortunnel Delft


ondergrons-station-delft
Op 24 mei bezochten we de spoortunnel Delft, als gast van de het project Spoorzone Delft. In 2015 moet het tweesporige viaduct door Delft vervangen zijn door een viersporige tunnel, waarvan voorlopig 1 buis met twee sporen in gebruik wordt genomen.Hans van den Poel Jordy van Breen en Sander van Hoek vertelden het een en ander over hun project. Als eerste sprak Hans van der Poel over de achtergronden van het project en de bouwfaseringen. Vervolgens gingen Jordy van Breen en Sander van Hoek nader in op de telecom en beveiligingsaspecten. Hun presentaties kun je via de link downloaden. Na een blik op de maquette en een rondleiding langs de archeologische vondsten gingen we het zonnetje in om de bouwwerkzaamheden en het station zoal van bovenaf als van nabij te bekijken. Dorstig van alle informatie en door het zonnetje begonnen we daarna te netwerken bij de V.

YM

Pending a report of the younger members visit to the Netherlands on June 10 and 11 2011, we are posting the presentations.

The Operational Control Center Rail (OCCR)
VPT introduction by Tom Spronk
Overview of Dutch Signalling Equipment by Ronald Bresser
Presentation on the "simplified" ATP equipment for historic rolling stock

and for those of you who have some Dutch, a link to an OCCR video item by Utrecht's local television.

Pictures taken during the event can be found on flickr

[updated 110713 with the ATP for historic RS presentation]