Professional Development


In september 2008 is de Nederlandse Sectie van de Institution of Railway Signal Engineers (IRSE NL) opgericht. Onze vereniging heeft tot doel de belangen en doelstellingen van de IRSE te bevorderen. Dit doel wordt bereikt door:
het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen, ofwel spoorwegbeveiligingssystemen, in de breedste zin van het woord;
het organiseren en ondersteunen van bijeenkomsten met de leden van de IRSE Dutch Section waar presentaties worden gehouden, de mogelijkheid wordt geboden voor discussies of op een andere manier de doelstellingen van de IRSE over te dragen;
het organiseren van excursies naar seinwezen- technische installaties, bezoeken van bedrijven, spoorwegprojecten en testritten;
het stimuleren en organiseren van activiteiten ter bevordering van de techniek en de toepassing van het seinwezen en de telecommunicatie.

Het huishoudelijk reglement biedt de mogelijkheid om organen van de vereniging te belasten met nader omschreven taken. Eén commissie is belast met de taak zich te richten op het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen van de Nederlandse IRSE-leden; deze commissie draagt de naam Professional Development (PD), of, in het Nederlands: 'Kennisontwikkeling’. PD is daarmee tevens een belangrijke succesfactor geworden van de Nederlandse afdeling van de IRSE.

Begin 2009 is een eerste bijeenkomst georganiseerd. Circa 10 leden gaven gehoor aan een eerste oproep; zij zijn werkzaam bij leveranciers, ingenieursbureaus of ProRail. De groep komt om de twee à drie maanden bij elkaar en is langzaam gegroeid. Tevens is enkele leden, werkzaam bij de spooraannemers, gevraagd deel te nemen. Lopende het traject is daarmee het aantal actieve deelnemers ongeveer verdubbeld. Maar samen dingen doen en dingen delen is nog niet de praktijk, het gaat niet van nature. Daar is een traject voor nodig.

Een ontwikkel traject begint vaak met een inventarisatie van wat er is. Omdat (vak-)literatuur over beveiligingssystemen schaars is, zeker over Nederlandse systemen, zijn we op zoek gegaan naar gedateerde en recente bijdragen, artikelen en literatuurverwijzingen. Gevonden documenten en verwijzingen worden periodiek verstuurd aan de aan het PD-traject deelnemende leden.

Om een waardevolle discussie in de PD-groep te laten ontstaan zijn in een latere fase enkele prikkelende vragen geformuleerd:
1. Moet er wel sprake zijn van uitwisseling van kennis en expertise in dit soort bijeenkomsten, werken we daarvoor niet te weinig samen, is het niet voldoende een goede overdracht op de onderlinge interfaces na te streven?
2. Heeft een beveiligingsfilosofie die geldt voor de hele branche wel een toegevoegde waarde?

De groep heeft in bijgaand artikel beschreven waar die discussies toe hebben geleid.

Download het artikel als .pdf of epub


Uw reacties zijn welkom op secretaris@irse.nl.