ERTMS Homologatie en Certifcering van materieelDe hand-outs van de presentaties zijn zoals gebruikelijk weer te downloaden en de video's zijn hier te bekijken. Omdat Youtube een maximum stelt aan de lengte van video's van 15 minuten moeten we de presentaties helaas opknippen.

IMG_1451
Lieuwe Zigterman vertelde over zijn ervaringen – vanuit KEMA Rail Transport Certification als Notified Body – met het certificeren van de Siemens locomotief ES64F4.
Video 1/3

Video 2/3

Video 3/3


IMG_1457
Vervolgens schetste Frank Walenberg de context van de Europese regelgeving en zette de ontwikkelingen en stand van zaken daarin voor ons op een rij.
Video1

Video 2

Video 3


IMG_1459
En hoe dat alles in de praktijk uitwerkt voor de eindgebruiker, daarover vertelde Peter Wilms. Hij geeft vanuit het perspectief van MRCE een presentatie over de recente ervaringen met de ETCS projecten binnen deze lease maatschappij voor locomotieven. Daarbij benadrukte hij vooral commerciële implicaties voor de eigenaar en de vervoerder van de inbouw van ERTMS, alle nationale systemen en de benodigde homologaties.
Video 1

Video 2