Spoorzone Delft

IMG_0627
Op 7 maart 2014 brachten we een bezoek aan het project Spoorzone Delft. Deze Technical Visit had een internationaal tintje, omdat IRSE President David Weedon vergezeld van een aantal buitenlandse gasten het bezoek leidde. Na een welkomstwoord van IRSE-NL voorzitter Peter Musters en van David Weedon werd de groep verdeeld en brachten we beurtelings een bezoek aan de bouwplaats, waar we de entree van het station en de fietsenstalling in aanbouw zagen, kregen we een uitleg over het project in zijn omgeving bij de maquette in het bezoekerscentrum en worden we bijgepraat in een viertal lezingen. Manager systemen en integratie Willem van Dongen sprak over de aanpak van de systeemintegratie en het testen, Piet Jansen over de tunnel technische installaties en de al eerder uitgevoerde systeemtesten, Bob Jansen sprak over interlockings en Jörgen Heinrich over de aanstaande Site Integratie Testen.

Meer foto’s op de IRSE-NL flickr site